Psihoterapija

Psihoterapija

Sastavni deo rada naše organizacije je psihoterapijski rad. Koristimo psihodramu kao modalitet rada. Psihodrama pogoduje svim osobama bez obzira na godine, socio-ekonomski status, nacionalnu pripadnost i sl.  Terapija se odigrava u individualnom ili grupnom okruženju. Individualni susret sa terapeutom traje sat vremena, a u grupi 2,5h. Susreti se odvijaju jednom nedeljno. Primenjujemo razločite vrste terapije: individualna, grupna, on-line (internet) terapija, kućna (specifičan vid terapije za klijente koji zbog prirodi bolesti i problema ne mogu da dolaze kod terapeuta, pa terapeut odlazi u njihov dom).

O psihoterapeutkinji:

Gordana Marčetić Radunović, master socijalnog rada i psihodramska psihoterapeutkinja. Poseduje evropski i nacionalni sertifikat za psihoterapiju. U svom radu psihoterapiju primenjuje od 2013., a od 2002. godine volontira i radi u sistemu socijalne zaštite (vladinom i nevladinom sektoru), naročito sa: decom i mladima bez roditeljskog staranja, podrška u rešavanju porodičnih dilema i problema, žrtvama nasilja u porodici, decom i mladima sa smetnjama u razvoju, pomoć i podrška pomagačima. Interesovanja: psihoterapija, grupni socijalni rad, grupna supervizija, supervizija volontera i studenata, grupe podrške i grupe samopomoći, primenjeno pozorište, pomoć pomagačima, rad na životnoj priči sadecom bez roditeljskog staranja, evaluacija usluga u sistemu socijalne zaštite, osamostaljivanje mladih koji napuštaju zaštitu, profesinalna etika i etičke dileme u radu.  Kontakt: gordana.marcetic@sociativa.org.rs 

 

Više o psihoterapeutkinji možete pročitati klikom na sledeće linkove:

www.linkedin.com/in/gordana-marčetić-radunović-60007114

https://www.europsyche.org/…/408…/marcetic-radunovic-gordana