POMOĆ POMAGAČIMA

Briga o zaposlenima i očuvanje mentalnog zdravlja pomagača predstavlja preduslov za pružanje kvalitetnih usluga za građane i građanke, i pravo svakog pomagača.

aktuelnosti

Otvoren poziv za psihoterapiju i savetovanje

Individualna psihoterapija je vrsta psihoterapije razgovorom između jednog klijenta i kvalifikovanog profesionalca, kao što je psihoterapeut ili psihoterapijski savetnik. To je sigurno i neosuđujuće okruženje…

Pomagači i građani – na istoj strani 

Pandemija koronavirusa je istakla jaz koji postoji već duži niz godina između korisnika i pomagača iz socijalne zaštite. Sa jedne strane dovela je do smanjenja broja zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, a sa druge uticala na povećanje broja korisnika…

Poslednje vesti

Saopštenje za javnost

Najoštrije osuđujemo odluku gradske uprave Grada Leskovca jer su odobrili novac za osnivanje realizaciju usluge „SOS telefon za žrtve nasilja“ u Leskovcu…

O udruženju “Sociativa”

Udruženje “Sociativa” je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti socijalnog razvoja i socijalne zaštite.

Vizija: „društvo jednakih mogućnosti za slobodno, svesno, aktivno i kreativno izražavanje i delovanje, uz slobodan pristup svim društvenim uslugama za sve svoje građane i građanke bez obzira na kulturne, socijalne, političke, verske i druge razlike.“

Naša misija

Uspostavljanje kvalitetnog, efektivnog, efikasnog, pravovremenog i otvorenog sistema socijalne zaštite u Srbiji, koji u punoj meri doprinosi ostvarenju svoje svrhe, a to je osnaživanje građana i građanki za samostalan, produktivan i kreativan život u zajednici, kao i u sprečavanju nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti u Srbiji.

Sociative teži ostvarivanju i zaštiti osnovnih prava na hranu, sklonište, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i sigurnost. Sociative veruje da su ova prava kamen temeljac za slobodu, pravdu i mir, odnosno za unapređenje socijalnog razvoja i socijalne pravde te promoviše oblike društvenog i ekonomskog razvoja, koji imaju za cilj smanjenje siromaštva i životnih teškoća posebno među ugroženim ljudima.

Naši partneri

Sociativa