POMOĆ POMAGAČIMA

Briga o zaposlenima i očuvanje mentalnog zdravlja pomagača predstavlja preduslov za pružanje kvalitetnih usluga za građane i građanke, i pravo svakog pomagača.

aktuelnosti

Otvoren poziv za psihoterapiju i savetovanje

Individualna psihoterapija je vrsta psihoterapije razgovorom između jednog klijenta i kvalifikovanog profesionalca, kao što je psihoterapeut ili psihoterapijski savetnik. To je sigurno i neosuđujuće okruženje…

Pomagači i građani – na istoj strani 

Pandemija koronavirusa je istakla jaz koji postoji već duži niz godina između korisnika i pomagača iz socijalne zaštite. Sa jedne strane dovela je do smanjenja broja zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, a sa druge uticala na povećanje broja korisnika…

Poslednje vesti

Pristupili smo Pokretu za mentalno zdravlje

Pridružili smo se Pokretu za mentalno zdravlje kako bismo doprineli: Pokret za mentalno zdravlje možete pratiti preko društvenih mreža: Facebook stranica: https://www.facebook.com/PokretZaMentalnoZdravlje   Instagram…

O udruženju “Sociativa”

Udruženje “Sociativa” je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti socijalnog razvoja i socijalne zaštite.

Vizija: „društvo jednakih mogućnosti za slobodno, svesno, aktivno i kreativno izražavanje i delovanje, uz slobodan pristup svim društvenim uslugama za sve svoje građane i građanke bez obzira na kulturne, socijalne, političke, verske i druge razlike.“

Naša misija

Uspostavljanje kvalitetnog, efektivnog, efikasnog, pravovremenog i otvorenog sistema socijalne zaštite u Srbiji, koji u punoj meri doprinosi ostvarenju svoje svrhe, a to je osnaživanje građana i građanki za samostalan, produktivan i kreativan život u zajednici, kao i u sprečavanju nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti u Srbiji.

Sociative teži ostvarivanju i zaštiti osnovnih prava na hranu, sklonište, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i sigurnost. Sociative veruje da su ova prava kamen temeljac za slobodu, pravdu i mir, odnosno za unapređenje socijalnog razvoja i socijalne pravde te promoviše oblike društvenog i ekonomskog razvoja, koji imaju za cilj smanjenje siromaštva i životnih teškoća posebno među ugroženim ljudima.

Naši partneri

Sociativa