Program volontiranja

Sociativa se nalazi u zvaničnoj Evidenciji o organizatorima volontiranja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS. Upisivanjem u Evidenciju o organizatorima volontiranja i uspostavljanjem Programa volontiranja, želimo da naš rad učinimo transparentnim, da osiguramo kvalitet usluga koje pružamo i da volonteri sa kojima sarađujemo budu zadovoljni.

Volontiranje se u okviru našeg udruženja sprovodi u aktuelnim projektima i za pomagačima i grupe podrške za građane/ke, čije opise možete da detaljnije pročitate na našem sajtu.

Program volontiranja obezbeđuje mentorsku i edukativnu podršku i prilike za sticanje znanja, iskustva i veština za volontere/ke, a sa druge strane ima potrebu za volonterima/kama koje/i su motivisani/e, spemni/e na akciju i otvoreni/e za učenje i podršku, tj. za dvosmerni proces podrške i učenja.

Ukoliko želite da se prijavite za volontiranje, onlajn prijavu možete popuniti OVDE.

Sociativa