Spisak organizacija

Hej, hej!

Želiš da kreativno provodiš svoje vreme, a ne znaš kome da se obratiš? Evo predloga za organizacije koje drže različite kreativne, edukativne i zabavne aktivnosti za mlade, nadamo se da će nešto da ti se dopadne.

Tim Sociative

Ukoliko želiš da radiš na svom samopouzdanju kroz dramske tehnike, potrebna ti je podrška pri zaposlenju, pomoć u učenju, želiš da se družiš sa vršnjacima i da zajedno pravite predstave tu su dve organizacije pod imenom CEPORA i OKO.  Baci oko šta sve rade organizacije CEPORA i OKO 😊

CEPORA

Udruženje CEPORA

Centar za pozitivan razvoj dece i omladine

Kao što ime kaže, bave se pozitivnim razvojem dece i omladine kroz zabavne i edukativne aktivnosti. Najviše rade sa mladima koji su bez roditeljskog staranja, mladima kojima je teško da se zaposle i potrebna im je podrška, mladima romske nacionalnosti.

Program rada

Savetodavne, edukativne, psihoterapijske usluge, pravno savetovalište i pravna pomoć, pomoć u traženju zaposlenja, pomoć u učenju podrška u ličnom i socijalnom razvoju mladih.

Da li aktuelno realizujete programe za mlade: Da (svakodnevno)

Kontakt

OKO

Organizacija kreativnog okupljanja

OKO je udruženje građana koje radi u oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti. Bave se dramskom edukacijom za mlade, pa eto prilike da se oprobate u glumi u teatru OKO. Mladi sa kojima najviše rade: mladi lošeg socio-ekonomskog statusa, nezaposleni mladi , mladi LGBTIQ+, mladi sa mentalnim smetnjama.

Program rada

edukativne aktivnosti, pomoć u traženju zaposlenja, pomoć u učenju, podrška u ličnom i socijalnom razvoju mladih kroz korišćenje dramskih tehnika, teatar OKO, razmene mladih u zemlji i inostranstvu preko EU projekata.

Aktuelni programi za mlade: Da (1 mesečno)

Kontakt

Ukoliko želiš da pratiš aktuelne konkurse za putovanja, razne volonterske akcije ili programe razmena mladih u Srbiji ili inostranstvu, nemaš ideje kako da kvalitetno provedeš raspust onda je kul da zapratiš sledeće organizacije: Mlade istraživače Srbije, Uniju srednjoškolaca Srbije (UNSS), Vega omladinski centar i Prijatelje dece Srbije.

UNSS

Unija srednjoškolaca Srbije

UNSS je organizacija koja zastupa srednjoškolce na nacionalnom i evropskom nivou.

Program rada

Razvijanje i jačanje mreže učeničkih parlamenata u Srbiji. Ideja je da se srednjoškolcima pruži mogućnost da se informišu i edukuju razvijajući se u različitim pravcima kroz saradnju sa svojim vršnjacima i angažovanjem na različitim projektima.

Kontakt

Mladi istraživači Srbije

Bavi se zaštitom i unapređenjem životne sredine, promocijom i razvojem volonterizma.

Program rada

4 programa: Volontiranje, Zaštita životne sredine, Arhus centar Novi Beograd, Obrazovanje.

Kontakt

Vega omladinski centar

Vega organizacija je posvećena izgradnji kvalitetnog okruženja za rast i razvoj dece i mladih kroz društveno angažovanje, kritičko razmišljanje i kreativnost. Bave se omladinskim razmenama i treninzima, međunarodnim razmenama preko ERASMUS projekta.

Program rada

2 programa, Design for change i izazovni raspust. Ciljevi programa: razvoj saradnje, kritičkog razmišljanja, kreativnosti i empatije.

Kontakt

Prijatelji dece Srbije

Prijatelji dece Srbije je organizacija koja sprovodi različite edukativne, kreativne, savetodavne aktivnosti sa decom i mladima.

Program rada

Savetodavne, edukativne usluge, pomoć u traženju zaposlenja, pomoć u učenju, podrška u ličnom i socijalnom razvoju mladih.  Takođe, programi unapređenje obrazovnih politika, promocije inkluzije, zdrave životne sredine i održivog razvoja.

Da li aktuelno realizujete programe za mlade: Da (svakodnevno)

Kontakt

Ukoliko si mlada osoba koja želi da se upozna i podrži mlade koji su došli iz zaraćenih zemalja (kao što su Avganistan, Sirija, Irak) i sa njima se druži kroz radionice ili da učiš o medijskoj pismenosti možeš da vidiš koje radionice smišlja Beogradski centar za ljudska prava.

Beogradski centar za ljudska prava

Beogradski centar za ljudska prava

Ova organizacija radi na promociji ljudskih prava kroz obrazovanje, istraživanja, izdavaštvo, kampanje.

Prijavi se na trening o medijskog pismenosti.

Mladi sa kojima rade

Mladi u riziku od socijalne isključenosti, mladi sa iskustvom migracija.

Aktuelni programi za mlade: Da (nekoliko puta mesečno)

Kontakt

Ukoliko imaš drugara koji ima puno izostanaka u školi, teško mu je da prati nastavu i često upada u neke nevolje (svađe, tuče, možda ima i iskustvo odlaska u policiju zbog svog ponašanja), preporuči mu organizaciju Grig koja pruža individualno i grupno savetovanje za mlade. Svima nam je ponekad potrebna podrška. Za probleme sa drogom tu je organizacija koja se zove: Drug Policy Netwok South East Europe

GRiG

Centar za socijalno preventivne aktivnosti

Najviše se bavi mladima sa problemima u ponašanju i sukobu sa zakonom.

Program rada

Individualno i grupno savetovanje, psihoterapijske usluge, edukativne, telefonsko i/ili online savetovalište, klubovi za mlade, pomoć u traženju zaposlenja, pomoć u učenju, podrška u ličnom i socijalnom razvoju mladih.

Da li aktuelno realizujete programe za mlade: Da (svakodnevno)

Kontakt

Drug Policy Network South East Europe

Organizacija najviše pomaže mladima sa iskustvom korišćenja psiho-aktivnih supstanci (tu spadaju različite droge), osobama koje žive i rade na ulici.

Program rada

Najvažnije oblasti delovanja su: edukativne usluge, pravno savetovalište i pravna pomoć, podrška u ličnom i socijalnom razvoju mladih.

Da li aktuelno realizujete programe za mlade: Da (nekoliko puta mesečno)

Kontakt

Hoćeš da razmrdaš pevanjem svoj “glasovni apparat”, pogledaj šta radi organizacija Art Aparat:

Art Aparat

Ova organizacijama ima zanimljiv hor pod imenom “Svi u UGLAS”. Ove godine razvijaju online platformu za horsko pevanje na romskom jeziku, koja će uz TikTok kanal promovisati muziku i multikulturalnost.

Program rada

Udruženje okuplja umetnike_ce koji koristeći muziku i zvuk, se bave podržavanjem i osnaživanjem različitih, a posebno najosetljivijih društvenih grupa mladih (npr. najviše rade sa mladima romske nacionalnosti,  mladima sa migrantskim iskustvom, mladima lošeg socio-ekonomskog statusa, mladi bez roditeljskog staranja). Takođe rade  sa svim mladima koje vole pevanje i žele da se druže kroz pesmu.

Da li aktuelno realizujete programe za mlade: Da (2x sedmično)

Kontakt

Ako želiš da budeš deo umetničkih radionica ili organizatora jedne super biblioteke, pod nazivom Živa biblioteka (to je kada ljudi koji imaju različita životna iskustva pristanu da budu “knjige” i da pričaju svoje price iz života i na taj način edukuju druge na teme prevencije diskriminacije prema npr. ljudima druge nacionalnosti, veroispovesti, seksualne orijentacije)  zaprati organizaciju “Hajde da”.

Grupa „Hajde da…“

Započeli su sa radom još 1997 godine.

Program rada

Programi podrške i ličnog razvoja kroz razvoj edukativnih aktivnosti, razvoj umetničke prakse, festivala i aktivizma kod mladih. Mladi sa kojima organizacija najviše radi: mladi Romi/Romkinje, mladi sa invaliditetom, mladi sa mentalnim smetnjama, mladi oboleli od HiV-a, mladi lošeg socio-ekonomskog statusa, nezaposleni mladi (NEET mladi), mladi LGBTIQ+.

Da li aktuelno realizujete programe za mlade: Da (jednom mesečno)

Kontakt

Za kraj…

Nadamo se da smo ti dali neke zanimljive ideje za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, a ovde stižu predlozi koga još možeš da zapratiš:

KOMS – Krovna organizacija mladih
NAPOR – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada ( ili Facebook strana).

Obećavamo da nisu naporni, već zanimljivi. 😉 Oni pišu više o raznim organizacijama, imaju zanimljive konkurse za volontiranje, tu možeš više da čitaš o omladinskom radu i akcijama koje rade mladi.

Ako imaš neka pitanja, ideje šta je još potrebno organizovati za mlade ili nedoumice piši nam slobodno na mejl office@sociativa.org.rs ili preko društvenih mreža Udruženje Sociativa:

Ukoliko ti je lakše da pogledaš, spremili smo i mini-brošuru 😉

Sociativa