Brošure, flajeri

Mapirane usluge besplatne psihološke pomoći

Mapirane usluge besplatne psihološke pomoći

Traženje pomoći je znak snage – pokazuje samosvest i hrabrost da se traži podrška u teškim vremenima. Tokom 2021. godine u okviru inicijative “Pomagači i građani – na istoj strani”,…
Sociativa