Mapirane usluge besplatne psihološke pomoći


Traženje pomoći je znak snage – pokazuje samosvest i hrabrost da se traži podrška u teškim vremenima.

Tokom 2021. godine u okviru inicijative “Pomagači i građani – na istoj strani”, projekta “Tvoje mesto u Srbiji”, mapirali smo usluge besplatne psihološke pomoći i sačinili video na tu temu.

Video daje prikaz mapiranih usluga besplatne psihološke podrške u Beogradu, ali i šire s obzirom da postoje i onlajn usluge, u cilju približavanja ovih usluga svim građankama i građanima. Usluge besplatne psihološke podrške su predstavljene u odnosu na ciljnu grupu koju ta usluga pokriva.

Kako je video naišao na interesovanje šire javnosti, postojeći video dopunuli smo servisima koje smo naknadno mapirali i sačinili novu verziju, kao i brošuru radi lakšeg pregleda.

Na ovoj stranici možete pronaći i video i brošuru. Brošura je u štampanoj verziji, te dostupna za download. Ukoliko mislite da može da Vam koristi za rad sa Vašim korisnicima, budite slobodni da je snimite kod vas i štampate, besplatna je.

Brošura:

Video:

Pišite nam:

Pozivamo vas da nam se javite ukoliko imate informacije da neke usluge više nisu aktuelne ili ukoliko znate nešto o servisima koji nisu u ovoj brošuri. Hvala!

Sociativa