Grupe podrške – naš solidarni program

Grupe podrške predstavljaju grupna okupljanja osoba sa sličnim poteškoćama, sa ciljem dobijanja psiho-socijalne podrške kako među samim članovima, tako i od profesionalaca koji vode grupu. Inicijalna nit koja povezuje članove grupe mogu da budu telesne bolesti (srčana oboljenja, dijabetes, gojaznost, neurološke bolesti, HIV/Sida, kancer), mentalni poremećaji, bolesti zavisnosti kao i različiti problemi svakodnevnog življenja (samohrani roditelji, vantelesna oplodnja, razvodi, žrtve nasilja u porodici i sl.).

Ovakve grupe pojedinaca i pojedinki sa nekim sličnim životnim iskustvom predstavljaju priliku da članice i članovi grupe iskuse empatiju, altruizam i dobiju jači osećaj identiteta i osećanja prihvatanja.

Ulazak u grupu često izaziva neprijatnost i nelagodu na početku. Teško je govoriti o svojim problemima pred nepoznatim ljudima, međutim kada čujete da i drugi prolaze kroz slične situacije, shvatićete da niste različiti i da niste sami. Univerzalnost predstavlja jedan od važnih terapijskih faktora u radu sa grupama – osećaj da nisam sam/a sa svojim iskustvom, što dovodi do dubljeg povezivanja, prihvaćenosti i podrške.

Pored dobijanja i međusobnog davanja psiho-socijalne podrške, u ovim grupama je uobičajeno da se u okviru svih ili pojedinih susreta (u zavisnosti od programa grupe) edukativno / radioničarski obrađuju različite teme, koje dodatno mogu da budu podrška u lakšem prevazilaženju poteškoća i u osnaživanju pojedinaca i pojedinki.

Način prijavljivanja:

Ukoliko želite da zakažete besplatnu konsultaciju u vezi grupe podrške, to možete učiniti putem kontakta sa našeg sajtatelefonommejlom ili putem kontakt obrasca.

Voditeljke grupa podrške su članice našeg udruženja.

Sociativa