Izveštaji, saopštenja

Odgovori na traumu 4F (Fight, Flight, Freeze, Fawn)

Odgovori na traumu 4F (Fight, Flight, Freeze, Fawn)

Prema recima dr Pitera Levina, psihologa, edukatora i psihoterapeuta specijalizovanog za traumu, simptomi neposredno nakon traume uključuju hipervigilnost (biti stalno “na straži”), intruzivne slike i flešbekove, ekstremnu senzitivnost na svetlo…
Sociativa