Predlog praktične politike: “Sistemsko uključivanje organizacija koje se bave omladinskim radom u pružanje dodatne pomoći i podrške mladim korisnicima/cama usluga socijalne zaštite iz osetljivih grupa„

Dokument kao predlog praktične politike “Sistemsko uključivanje organizacija koje se bave omladinskim radom u pružanje dodatne pomoći i podrške mladim korisnicima/cama usluga socijalne zaštite iz osetljivih grupa„ sadrži:

  • Opis trenutnog stanja saradnje socijalnog i omladinskog rada,
  • Primere dobre prakse u zemlji i u inostranstvu (Sloveniji i Finskoj),
  • Predlog modela dobre saradnje organizacija koje se bave omladinskim radom i organizacija/ustanova sistema socijalne zaštite, te
  • Preporuke za sve zainteresovane strane za unapređenje navedene saradnje u cilju jačanja sistema podrške za mlade u Srbiji.

Opisan dokument je realizovalo udruženje „Sociativa“ u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), Ženskom mirovnom grupom (ŽMIG) i udruženjem DAJ MI RUKU u okviru projekta “Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade”, koji se sprovodio u okviru projekta “Lokalni poziv za EU” Nacionalne koalicije za decentralizaciju, sa partnerima Grupa 484 i Fondacijom “Jelena Šantić”. Ovaj projekat je finansirao Evropska unija.

U istraživanju su učestvovali/e predstavnici/e organizacija koje se bave omladinskim radom, organizacija civilnog društva koje rade sa mladima i organizacija/ustanova sistema socijalne zaštite iz Srbije.

Zahvaljujemo se kolegama i koleginicama koji su učestvovali u istraživanju i doprineli svojim komentarima izradi dokumenta “Predlog praktične politike” na temu umrežavanja omladinskog i socijalnog rada.

Ovaj dokument je kreiran sa namernom da, postupno i uz doprinos svih, unapređuje sistem socijalne zaštite i sistema podrške za mlade i nije za širu javnost, već za institucije i organizacije, kao radni materijal sastanaka i kao okvir u kom pravcu bi javne politike i prakse na dalje mogle da idu.

Sociativa