Grupna psihoterapija

Ako su rane u nama otvorene u odnosima sa ljudima, oporavak mora biti u odnosima sa ljudima. Jacob Moreno

Image by Bruno from Pixabay

Grupna psihoterapija je pogodna za niz problema i teškoća, naročito što je usmerena na interakciju među članovima. Predstavlja podršku u razvijanju interpersonalnih veština, savladavanju anksioznosti, depresije, socijalnih fobija, a isto tako i kao podrška u ravni intimnosti, poverenja i izgradnje i unapređenja samopouzdanja.

Iako može da izgleda na prvi pogled da je teško uspostaviti poverenje kada postoji veći broj ljudi kojima u isto vreme govorimo o svojim najimtimnijim delovima ličnosti, ostvaren odnos poverenja u grupnoj psihoterapiji je osnov, ali i jedan od najlekovitijih delova ovakve vrste psihoterapije.

Grupna psihoterapija podstiče članove da podrže jedan drugog. Grupa pretenduje da oponaša sigurno mesto poput mesta koje pruža dovoljno dobro roditeljstvo. Vremenom, članovi grupe postaju ponekad i važniji jedni drugima u odnosu na psihoterapeuta. Stvara se odnos poverenja, podrške, dobronamerne konfrontacije i međusobne razmene u cilju napretka.

Grupna psihoterapija se najčešće organizuje u grupama sa 6-10 članova, u okviru redovnih nedeljnih susreta u trajanju od dva i po sata, u dinamici jednom nedeljno. Osnovna pravila grupe baziraju se na principima diskrecije, redovnosti dolazaka, poverljivosti i dobronamernosti kako prema sebi, tako i prema drugim učesnicima.

Praksa je da se pre početka grupa sa svim polaznicima realizuju individualni susreti, kako bi se budući članovi i članice pripremili/e za grupnu psihoterapiju.

Psihoterapeutkinje su članice našeg udruženja. Pročitati više – naš tim.

Zakažite besplatnu konsultaciju preko naše stranice za Kontakt
Sociativa