E-bilten

Ukoliko volite da pišete i želite da objavite kratke tekstove na temu svakodnevnog rada u socijalnoj zaštitu, pišite nam na office@sociativa.org. rs ili nas kontaktirajte na 063/8964624.

Ideja je da tekstovi izlaze najčešće jednom nedeljno, a biće dostupni na našem sajtu i društvenim mrežama udruženja.

Redakcija Bloga Glas socijalnog radnika udruženja “Sociativa” daje smernice autorima koji žele da objave tekst na našem Blogu:

 • Za pisanje rada koristiti latinično pismo.
 • Tekst pisati u fontu Times New Roman, veličina fonta 12.
 • Obim teksta rada je do 10.000 karaktera sa razmakom, odnosno izme1 i 3 stranice A4 formata.
 • Autor/ka je potrebno da dostavi i kraću (do 4 rečenice): ime i prezime, zanimanje, obrazovanje (godina studija, stepen visokog obrazovanja), radno iskustvo.
 • Poželjno je da autor dostavi fotografiju.

Osnovni kriterijumi za objavu tekstova:

 • Tekst opisuje primer dobre prakse;
 • Tekst može da predstavlja inovaciju u praksi;
 • Tekst opisuje izazove i poteškoće u radu iz perspektive snaga, kako za sebe, tako i za korisnika;
 • Tekst ima za cilj da informiše svoje koristike/ce u vezi prava/usluga za koje saradnici/e procenjuju da je postoji potreba za pojašnjenjima i dodatnim informacijama;
 • Tekst doprinosi izgradnji pozitivne slike socijalnog/e radnika/ce.

Posebni uslovi, na koje želimo da podsetimo naše saradnike/ce su sledeći:

 • Tekst ne sadrži uvrede, pretnje, psovke, pornografiju, vulgarne izraze, klevete, pozive na nasilje, neće biti tolerisani. Ovo uključuje, ali se na to ne ograničava, i sve oblike nacionalne, rasne, verske, seksualne i bilo kakve druge mržnje.
 • Nije dozvoljeno bilo kakvo oglašavanje uključujući političko, religiozno i komercijalno.
 • Linkovanje externih web adresa u kontekstu teksta ili diskusije je dozvoljeno, a nije dozvoljeno ukoliko je u pitanju reklamiranje.
 • Nije dozvoljena upotreba materijala koji su zaštićeni autorskim pravom. Udruženje “Sociativa” ne odgovara za takve materijale, a odgovornost će snositi isključivo korisnik/ca koji ih je postavio.
 • Podržavamo svoje saradnike da koriste rodno senzitivni jezik.
 • Redakcija Udruženja “Sociativa” zadržava pravo da, ukoliko nisu ispunjeni navedeni kriterijumi, tekst ne objavi.

Iskreno se radujemo Vašim tekstovima!

Sociativa