Preporuke za unapređenje sistema socijalne zaštite iz ugla pomagača i građana

Ovaj dokument je kreiran sa namernom da, postupno i uz doprinos svih, unapređuje sistem socijalne zaštite i nije za širu javnost, već za institucije, kao radni materijal sastanaka i kao okvir u kom pravcu bi javne politike i prakse na dalje mogle da idu.

Prepoznajući značaj vršnjačke podrške i iskustvenih grupnih susreta pomagača za očuvanje mentalnog zdravlja pomagača sa jedne strane, a sa druge potrebu za poboljšanjem komunikacije sistema socijalne zaštite, Sociativa je u saradnji sa udruženjem DAJ MI RUKU pokrenula inicijativu „Pomagači i građani – na istoj strani” (dalje: Inicijativa). Inicijativu je podržala Nacionalna koalicija za decentralizaciju, partneri CRTA, ORCA, Fondacija „Jelena Šantić“ i Media i Reform centar Niš, kroz projekat „Tvoje mesto u Srbiji” uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Jedna od aktivnosti Inicijative jeste ispitivanje stanja i potreba i pomagača i građana. Na osnovu dobijenih podataka iz navedenog istraživanja, sprovedenog u period jul-avgust 2021. godine, sačinjen je dokument “Preporuke za unapređenje politika i praksi socijalne zaštite iz ugla pomagača i građana.”

Sociativa