Video “Zašto je važna socijalna zaštita?”

Prvi video iz serijala “Odgovori na pitanja građana”: Zašto je važna socijalna zaštita?

Ovo je prvi video iz serijala “Odgovori na pitanja građana o pravima i uslugama iz socijalne zaštite.” Na pitanja građana danas nam odgovara Slavica Milojević, licencirani supervizor u socijalnoj zaštiti, kojoj se zahvaljujemo na doprinosu da se podsetimo koja je svrha socijalne zaštite i da je to zajednička odgovornost svi aktera u društvu: “Socijalna zaštita je organizovana društvena delatnost da se svako od nas oseća sigurno, bezbedno i pripadajuće u jednom društvu…” Takođe, video podseća da je “zajednička odgovornost svih da onima koji ne mogu da se sami izbore sa siromaštvom, bolešću, invaliditetom, smrću, pomognemo kao društvo i zajednica da se sa tim problemima adekvatno izbore“. Građani kada se nađu u stanju socijalne potrebe na prvom mesto obraćaju “… centru za socijalni rad na teritoriji grada ili opštine gde žive, a koji će dalje građane uputiti na prava i usluge iz zajednice, koje mogu da im pomognu u rešavanju njihovih problema.” Adresar ustanova možete pogledati na sledećim linkovima:

Video je sačinjen na osnovu pitanja koja su građani postavili tokom naših uličnih akcija u Beogradu tokom jula i septembra 2021. #TvojeMestoUSrbiji

Sociativa