Video “Ulične akcije o pravima i uslugama iz socijalne zaštite”

Ulične akcije su sjajna prilika da se građani informišu o pravima iz sistema socijalne zaštite, da se razjasne dileme i nejasnoće o pravima i uslugama i da se pruži preko potrebna psiho-socijalna podrška. Pogledajte naš video o uličnim akcijama, koji je nastao na osnovu materijala sa naše tri ulične akcije, koje su realizovane u okviru inicijative “Pomagači i građani – na istoj strani” u okviru projekta “Tvoje mesto u Srbiji”. Ako vas zanima kako organizovati uličnu akciju, obavezno pogledajte sajt: https://promeni.rs/kako-prijaviti-ulicnu-akciju/

Sociativa