Realizovan trening za omladinske radnike Erazmus+ projekta

Završen je trening za omladinske radnike “Kako se pripremiti za rad sa mladima koji su u stresu?”, u organizaciji DAJ MI RUKU , u okviru Erazmus+ projekta “Do you hear me? A hear you”, koji je trajao od 4. oktobra do 9. oktobra u Beogradu.

Cilj projekta je istraživanje i razvijanje mehanizama podrške za rad sa mladima koji su u stresu i sačinjavanje sistema i programa obrazovanja za volontere i volonterke, omladinske radnike i radnice angažovanih u Omladinskim dnevnim centrima.

Projekat (2020-2022) realizuju tri organizacije: Mladinski centar Zagorje (Slovenija), Aseman Lapset ry (Finska) i DAJ MI RUKU (Srbija).

Udruženje Sociativa je učestvovalo na treningu u delu programa koji se tiče mentalno zdravlja omladinskih radnika. Realizovano je 5 radionica na sledeće teme: emocije i emocionalne reakcije u radu, koji su to sve mogući profesionalni rizici, upotreba Karpmanovog koncepta Damski trougao iz transakcione analize u poimanju konfikta i međuljudskih odnosa, profesinalne granice, tehnike relaksacije i brige o sebi itd.

Drago nam je što smo imali priliku da na ovakav način doprinesemo ovoj sjajnom projektu. Želimo da se zahvalimo organizaciji DAJ MI RUKU na uključenju u projekat, kao i na saradnji organizacijama Mladinski centar i Aseman Lapset ry.

Sjajna ekipa, divna grupa, bogata razmena.

Sociativa