Počinje kampanja – pomagači i građani za efikasnu socijalnu zaštitu

Koje su potrebe građana za boljom komunikacijom sa institucijama socijalne zaštite? Koje usluge, mere i prava nedostaju da bi socijalna zaštita bila efikasnija i u skladu sa potrebama građana? Koje su potrebe pomagača (profesionalaca humanističkih struka, kao što su socijalni radnici, psiholozi, pedagozi), radi očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja pomagača, jer je briga o zaposlenima i očuvanje mentalnog zdravlja pomagača preduslov za pružanje kvalitetnih usluga za građane i pravo svakog pomagača? Sve ovo su pitanja kojima se bavimo kroz inicijativu “Pomagači i građani – na istoj strani”.

Takođe, socio-ekonomski uticaj COVID-19 najviše osećaju oni koji spadaju u ranjive grupe stanovništva. Smanjenje broja zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, povećanje broja korisnika, negativna medijska slika o institucijama iz sistema socijalne zaštite, u poslednjih nekoliko godina stvara nemerljivo nepoverenje u institucije i struku.

Odgovori na ova, ali i druga slična pitanja, do kojih smo došli kroz istraživanje o potrebama u prethodna četiri meseca, delićemo kroz kampanju za efikasnu socijalnu zaštitu, koju smo započeli.

Kampanja je usmerena pre svega na građane sa idejom da se informišu o uslugama i pravima oko kojih aktuelno ima najviše dilema i pitanja u javnosti, zatim ka donosiocima odluka sa idejom zagovaranja za promenu politika i praksi sistema socijalne zaštite i kada su u pitanju potrebe građana i kada su u pitanju potrebe pomagača.

Objave o pitanjima iz socijalne zaštite možete da pratite preko naše Facebook stranice i preko našeg sajta.

~Inicijativa je podržana od strane Nacionalne koalicije za decentralizaciju, sa partnerima CRTA-om, ORCA-om, Fondacijom „Jelena Šantić“ i Media i Reform centrom Niš, kroz projekat “Tvoje mesto u Srbiji” sprovodi se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).~ #TvojeMestouSrbiji

Sociativa