Grupa podrške za pomagače “Mentalno zdravlje pomagača” nastavlja sa radom

Treća ovogodišnja grupa podrške za pomagače “Mentalno zdravlje pomagača” od septembra 2021. nastavlja sa radom. Cilj rada grupe podrške je unapređenje i očuvanje mentalnog zdravlja pomagača. Grupa okuplja 11 pomagača (socijalnih radnika, psihologa, specijalnih pedaga, defektologa i sl.) iz sistema socijalne zaštite i sistema obrazovanja najviše sa teritorije opštine Zemun, Beograd.

Grupa će u naredna tri meseca (septembar-novembar 2021.) raditi jednom nedeljno u trajanju od 2h. Planirano je ukupno 12 susreta, tokom kojih ćemo kroz teorijsku obradu i razmenu iskustva obrađivati različite teme iz oblasti mentalnog zdravlja: emocionalne reakcije pomagača, transfer i kontratransfer, profesionalne granice, Karpmanov dramski trougao (Spasitelj, Progonitelj i Žrtva), sindrom izgaranja i vikarijska traumatizacija pomagača, tehnike relaksacije i samopomoći itd.

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, grupa će u narednom periodu raditi onlajn preko Zoom platforme.

Učešće u grupi je besplatno.

~Inicijativa je podržana od strane Nacionalne koalicije za decentralizaciju, sa partnerima CRTA-om, ORCA-om, Fondacijom „Jelena Šantić“ i Media i Reform centrom Niš, kroz projekat “Tvoje mesto u Srbiji” sprovodi se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).~ #TvojeMestouSrbiji

Sociativa