Najava onlajn panel diskusije – rezultati i preporuke iz istraživanja o socijalnoj zaštiti

U ponedeljak, 29. novembra od 12h do 14h održaće se onlajn panel diskusija o rezultatima istraživanja sprovedenog u periodu od jula do septembra 2021. godine u okviru inicijative “Pomagači i građani – na istoj strani”, koja se sprovodi u okviru projekta “Tvoje mesto u Srbiji”.

Zadatak ovog istraživanja je bio da oceni trenutnu situaciju u sistemu socijalne zaštite u Srbiji u kontekstu pandemije iz perspektive pomagača i građana, ali i uopšte s obzirom na sve lošiju situaciju u sistemu socijalne zaštite. Cilj istraživanja je ispitivanje stanja i potreba pomagača za kontinuiranom psiho-socijalnom podrškom i ispitivanje stavova građana o iskustvima ostvarivanja prava iz sistema socijalne zaštite i predloga za njeno unapređenje. Osnovni rezultat istraživanja su Preporuke za izmenu politika i praksi sistema socijalne zaštite namenjene donosiocima odluka, ustanovama i organizacijama iz sistema socijalne zaštite, pomagačima i građanima. Podaci su prikupljani u periodu od jula do septembra 2021. godine. Ukupan broj ispitanika (pomagača i građana) bio je 183.

Onlajn panel diskusija je prvenstveno namenjena stručnoj javnosti iz sistema socijalne zaštite, ali i drugih koji žele da čuju:

  • kakvo je iskustvo građana u ostvarivanju prava iz socijalne zaštite, kako unaprediti komunikaciju institucija sa građanima i koje usluge, prava i mere unaprediti. kakvo je aktuelno stanje i potrebe pomagača za očuvanje mentalnog zdrava i građana,
  • kakvo je stanje i potrebe pomagača za očuvanjem mentalnog zdravlja.

Cilj panel diskusije je da otvori dijalog u stručnoj javnosti o stanju i potrebama u sistemu socijalne zaštite i da se tokom diskusije sačineko zaključci sa konkretnim predlozima aktivnosti na tri teme:

  1. Unapređenje položaja pomagača
  2. Unapređenje komunikacije ustanova i organizacija iz sistema socijalne zaštite
  3. Unapređenje usluga, prava i mera iz socijalne zaštite.

Osnovno polazište ove inicijative, te samim tim i ove panel diskusije, je da briga o zaposlenima i očuvanje mentalnog zdravlja pomagača predstavlja preduslov za pružanje kvalitetnih usluga za građane i građanke, i pravo svakog pomagača.

Moderator susreta je kolega Đorđe Terzin, asistent na Fakultetu za medije i komunikacije.

Najavljujemo paneliste susreta:

  • Sandra Perić, direktorka Komore socijalne zaštite (potvrđeno učešće)
  • Zoran Pašalić, zaštitnik građana (potvrđeno učešće)
  • Bilijana Zekavica, pomoćnica ministra pri Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja (očekujemo odgovor)

Panel diskusija je prijavljena Komori socijalne zaštite i aktuelno je u procesu akreditacije kao tribina.

Organizatori skupa: udruženje Sociativa, DAJ MI RUKU i Komora socijalne zaštite RS

Uskoro će biti dostupne i informacije za prijavu za učešće na ovom događaju!

Hvala unapred na ineteresovanju!

Sociativa