Video “Narodna kuhinja”

Drugi video iz serijala Odgovori na pitanja građana posvećen je pravu na besplatan obrok u Narodnoj kuhinji. Zahvaljujemo se koleginici Mariji Strenki Radovanović, dipl. socijalnom radniku, na doprinosu da se pojasni i da odgovor na pitanje naših sugrađana: “Ko može da ostvari ovo pravo, kako i gde?”

Pored navedenih načina ostvarivanja besplatnog obroka, naši sugrađani mogu da ostvare pravo i u drugim verskim zajednicama, CARITAS organizaciji itd.

Video je deo inicijative “Pomagači i građani – na istoj strani”, koji se realizuje u okviru projekta “Tvoje mesto u Srbiji”.

Sociativa