Brošura: odgovori na najčešća pitanja građana – socijalna zaštita

Na osnovu odgovora i video snimaka profesionalaca iz sistema socijalne zaštite (pomagača), sačinili smo džepnu verziju brošure, koja će dodatno da doprinese da ti odgovori dođu do što većeg broja građana/ki.

Zahvaljujemo se koleginicama iz ustanova i organizacijama koje su dale odgovore na pitanja i doprinele razjašnjavanju dilema o pravima i uslugama iz sistema socijalne zaštite: Slavici Milojević, Mariji Strenki Radovanović, Milki Bašti, Teodori Hrnjaković, Katarini Tadić i Ivani Seratlić.

Brošura je kreirana u okviru inicijative “Pomagači i građani – na istoj strani”, pod projektom “Tvoje mesto u Srbiji”.

Sociativa