Završena inicijativa “Pomagači i građani – na istoj strani”

Ovo je jedan deo ekipe koja je, želimo sa ponosom da kažemo iz našeg ugla, uspešno privela kraju inicijativu “Pomagači i građani – na istoj strani”. Čestitamo i veliko bravo!

Želimo da se zahvalimo svim kolegama i koleginicama koje su dale svoj veliki doprinos da se ova inicijativa realizuje na ovaj način – ništa bez ljudi ❤: Ivi Fili Ivanov, Marijani Jović, Danki Armacki, Ivani Seratlić, Mini Savić, Biljani Petrović, Violeti Milekić, Đorđu Terzinu, Aniti Burgund Isakov, Slavici Karajičić, Gordani Marčetić-Radunović, Urošu Ćemaloviću, Milki Bašti, Mariji Strenki Radovanović, Teodori Hrnjaković, Katarini Tadić, Škart Proti na divnom dizajnu, Slavici Milojević, Sandri Perić, Zoranu Pašaliću, Biljani Zekavici, Zorici Pavlović, Oliveri Simendić, Saši Ristoviću i Radoslavu Miladinoviću, Igoru Stojiloviću i Jeleni Subić iz CRTE, Aleksandru Đokiću i predstavnicima Kancelarije za mlade opštine Zemun koji su besplatno ustupili prostor za naš rad.

U okviru inicijative realizovano je:

  • 16 mentorskih sati na temu javnog zagovaranja i dva sata dodatne edukacije iz iste teme,
  • 3 ulične akcije u Zemunu (Zemunski kej, glavna pijaca u Zemunu, Zemun polje),
  • istraživanje o stanju i potrebama građana i pomagača iz sistema socijalne zaštite, sa uzorkom od 103 ispitanika kroz multiple metode,
  • sačinjen dokument za javno zagovaranje Preporuke za unapređenje politika i praksi socijalne zaštite iz ugla pomagača i građana,
  • realizovano 6 sastanaka sa donosiocima odluka: Komora socijalne zaštite, Kabinet Zaštitnika građana, Udruženje privatnih domova za odrasla i stara lica, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Gradski centar za socijalni rad, predstavnikom Gradkog veća Gradske opštine Zemun,
  • predstavljene preporuke na 2 velika onlajn stručna skupa: 26. Oktobarski susreti u socijlanoj zaštiti sa oko 550 učesnika i 11. Kongres psihoteraputa Srbije,
  • organizovana i realizovana panel diskusija “Pomagači i građani – na istoj strani”, sa oko 500 učesnika vladinog, nevladinog i privatnog sekrora socijalne zaštite, gde su panelisti bili donosioci odluka: Sandra Perić, Komora socijalne zaštite, mr Zoran Pašalić, Zaštitnik građana, dr Biljana Zekavica, Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja,
  • kreirano je 7 video materijala kao odgovori na pitanja građana,
  • sačinjena brošura o pravima i uslugama iz socijalne zaštite, koje je podeljenja ustanovama, organizacijama i građanima,
  • osmišljene dalje aktivnosti koje proističu iz ove inicijative.

Sve aktivnosti i rezultate, Preporuke, video materijale, snimak sa panel diskusije i brošuru možete pogledati na našem sajtu

#TvojeMestouSrbiji, #sociativa, #DAJMIRUKU, #socijalnazaštita, #pomagači, #socijalnirad, #socijalniradnici

Sociativa