Besplatna psihološka podrška – mapirane usluge

Šesti video iz serijala “Odgovori na najčešća pitanja građana”, posvećen je temi besplatne psihološke podrške.

Video daje prikaz mapiranih usluga besplatne psihološke podrške u Beogradu, ali i šire s obzirom da postoje i onlajn usluge, u cilju približavanja ovih usluga svim građankama i građanima. Usluge besplatne psihološke podrške su predstavljene u videu u odnosu na ciljnu grupu koju ta usluga pokriva.

Zahvaljujemo se koleginici Ivani Seratlić, MA socijalnoj radnici i psihodramskoj savetnici, na kreairanju ovog videa i na doprinosu da se usluge besplatne psihološke podrške približe naših sugrađana.🍀

Video je deo inicijative “Pomagači i građani – na istoj strani”, koji se realizuje u okviru projekta “Tvoje mesto u Srbiji”

Sociativa