Stavovi građana – Komunikacija sa institucijama sistema socijalne zaštite

Kakvi su stavovi građana kada je u pitanju njihovo iskustvo komunikacije sa institucijama sistema socijalne zaštite možete pogledati u našem novom videu.

Prikazani podaci predstavljaju deo istraživana, koje smo korististili u sačinjavanju dokumenta “Preporuke za unapređenje sistema socijalne zaštite iz ugla pomagača i građana”: https://www.sociativa.org.rs/preporuke/

Udruženje Sociativa u saradnji sa DAJ MI RUKU u okviru inicijative “Pomagači i građani – na istoj strani”, pod projektom “Tvoje mesto u Srbiji” realizovalo istraživanje u periodu jul-septembar 2021.

Sociativa