Besplatne online psihoterapijske konsultacije

U septembru organizujemo besplatne online konsultacije za sve koji razmišljaju da krenu na online individualnu psihoterapiju. Svoje termine deli sa vama Gordana Marčetić-Radunović, psihodramska psihoterapeutkinja i shema psihoterapeutkinja pod supervizijom.

Konsultacije su organizovane tako da traju do 50 minuta, a predstavljaće prostor za međusobno upoznavanje i razmenu o mogućnostima za lični rad.

Posebno pozivamo sve koji/e žele da se oprobaju u shema terapiji. Ciljevi shema terapije:
🔷️  Smanjivanje intenzitet shema ili lečenje shema
🔷️  Razvijanje modaliteta saosećajnog zdravog odraslog, kako bi osoba mogla adekvatno da se nosi sa modalitetima koji se aktiviraju u različitim situacijama
🔷️ Podučavanje klijenta kako da brine o sopstvenim emocionalnim potrebama na efikasan način
🔷️ Razbijanje maladaptivnih – disfunkcionalnih obrazaca i građenje zdravijeg odnosa sa sobom i sa svetom.

Post je inspirisan i youtube razgovorima “Tvoji nezdravi obrasci – moj kamen spoticanja” u organizaciji Mozaik Savetovališta gde možete se upoznati i sa drugim shemama.

Izvor: www.schematherapybelgrade.com

Zakazivanje konsultacija je preko mejla: gordana.marcetic@sociativa.org.rs, subject: Prijava na besplatnu konsultaciju

Dobrodošli/e

Sociativa