Kreativan grupni rad sa decom i mladima

Udruženje “Sociativa” razvija program kreativnog grupnog rada sa decom i mladima do 30 godina, a koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno koja se nalaze u potrebi za obezbeđenjem materijalne sigurnosti, za obrazovanjem, zdravstvenom zaštitom, emocionalnim potreba za sigurnošću, podrškom u zapošljavanju i osamostaljivanju, itd.

U našem radu vodimo računa o specifičnostima rada i komunikacije sa decom i mladima.

Koristimo različite metode i tehnike kreativnog rada:

  • sa emocijama,
  • kreativne tehnike u izgradnji pozitivnog identiteta,
  • kreativan pristup u prikupljanju podataka ko čini mrežu podrške deteta,
  • korišćenje kreativnih tehnika u proceni najboljeg interesa deteta,
  • kreativne tehnike za rad na temama: diskriminacija, opresija i moć

Zašto su važne kreativne metode i tehnike?

Aktiviraju i jačaju korisnikove kreativne potencijale; oslobađanju i rasterećenju organizam na prihvatljiv način ; omogućavaju iskazivanje misli i emocija izbegavajući racionalni kanal; mimoilazimo “cenzuru” obrambenih mehanizama; metafore omogućavaju posredno iskazivanje tih sadržaja; poboljšavaju komunikaciju u grupi, možemo bez opasnosti istraživati neka druga, nova ponašanja; poštovanje individualnog iskustva i osobina pojedinca; omogućuju nam kontakt sa sobom (lični rad) i s drugima (kroz grupni rad); u grupi ove tehnike nam omogućuju da podelimo emocije i misli s drugima (podrška); uglavnom su ove tehnike zabavne i opuštajuće – izostaje osećaj poniženja i stigmatizacije.

Voditeljke: Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica, i Gordana Marčetić Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Dodatne informacije i prijava: 063 8964624, 066 9109206, office@sociativa.org.rs

Sociativa