Poziv za pomagače sa teritorije opštine Zemun: grupe podrške “Mentalno zdravlje pomagača”

Udruženje “Sociativa” otvara novi javni poziv za pomagače humanističkih profesija iz sistema socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i obrazovanja (socijalne radnike/ce, psihologe/škinje, pedagoge/škinje i sl.) sa teoritorije opštine Zemun da se prijave za učešće u grupama podrške “Mentalno zdravlje pomagača”. Program “Pomoć pomagačima” udruženja „Sociativa“ razvija od 2011. godine.

Učešće u grupama podrške je besplatno i realizuje se u okviru inicijative udruženja “Pomagača i građani – na istoj strani”, koja ima za cilj: približavanje potreba građana i pomagača sa jedne strane i institucija socijalne zaštite sa druge, i obezbeđivanje kontinuirane podrške pomagačima.

Ciljevi grupnih susreta su:

 • Unapređenje mentalnog zdravlja pomagača kroz prepoznavanje i razumevanje sopstvenih emocionalnih reakcija i učenja strategija prevencije zamora osećanja, vikarijske trauma i sindroma izgaranja;
 • Lični rast i razvoj;
 • Ukazivanje i zagovaranje za bolji položaj pomagača.

Rad sa grupom je podeljen u dve faze:
1. FAZA –  do 31. juna:  faza javnog poziva, selekcija, susreta upoznavanja i procene stanja i potreba za podrškom
2. FAZA – Od 01. septembra 2021.: realizacija grupa podrške u skladu sa dogovorenom dinamikom članova/ica grupe.

Osnovni metod rada: iskustvena grupa podrške (radioničarski rad uz korišćenje psihodramskih tehnika), koja je mesto za refleksiju rada sa klijentima i prostor za razmenu, međusobnu podršku i razumevanje, uvide u konkretne situacije, razvoj novih veština, strategije prevladavanja različitih poteškoća u radu, unapređenje sopstvene brige o mentalnom zdravlju, razvoj i redefinisanje profesionalne uloge.  Predviđen je rad u manjoj grupi do 10 članova. Grupa će biti zatvorenog tipa i ograničenog trajanja. Svaki član grupe se ulaskom u grupu obavezuje na diskreciju i dobronamernost. Termini odvijanja susreta će biti naknadno dogovoreni sa prijavljenima.

Koje se teme najčešće pojavljuju u radu sa pomagačima?

 • Stanje i potrebe pomagača za podrškom
 • Emocionalne reakcije pomagača u radu sa korisnicima: strah, bes, anksioznost, depresivne reakcije, osećaj krivice, osećaj bespomoćnosti sl.;
 • Sindrom izgaranja i vikarijska trauma pomagača;
 • Profesionalne granice;
 • Trougao uloga: Žrtva, Progonilac, Spasilac;
 • Kontratransfer pomagača: smetnja ili smernica za unapređenje rada sa korisnicima i mentalnog zdravlja pomagača;
 • Komunikacija u službi najboljeg interesa korisnika i pomagača;
 • Briga o sebi i jačanje snaga (rezilijetnosti) pomagača – tehnike samopomoći.

Šta pomagač dobija?

 • 3 meseca kontinuiranog ličnog rada na temu unapređenja mentalnog zdravlja;
 • Sertifikat udruženja o broju sati stručnog usavršavanja;
 • Edukativni materijal iz oblasti mentalnog zdravlja pomagača.
 • Mogućnost uključivanja i u drugim aktivnostima projekta: zagovaračke aktivnosti, učešće u kreiranju edukativnog i informativnog materijala radi približavanja građana uslugama i pravima.

Rok za prijavu:  Prijave su otvorene do 24. maja 2021. (zaključno sa tim danom)

Način prijave jepreko online formulara:  https://forms.gle/h8kMWAbW3Q4Xgupx9

Voditeljke grupe:

 • Danka Armacki, defektološkinja i psihodramska psihoterapeutkinja
 • Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica
 • Gordana Marčetić-Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Dodatne informacije: office@sociativa.org.rs ili nas pozovite na: 0638964624

Radujemo se zajedničkom radu i učenju!
Tim udruženja “Sociativa”
www.sociativa.org.rs

Sociativa