Poziv za volontere

Za učešće u projektu „Pomagači i građani – na istoj strani“

Udruženje “DAJ MI RUKU” i udruženje Sociativa pozivaju studente 3. i 4. socijalnog rada iz Beograda da se uključe u projekat “Pomagači i građani – na istoj strani”.

Udruženje Sociativa u saradnji sa udruženjem „DAJ MI RUKU“ realizuje projekat “Pomagači i građani – na istoj strani” od 01. maja 2021. do 31. decembra 2021. Ova inicijativa ima za cilj:

 • Približavanje potreba građana i pomagača sa jedne strane i institucija socijalne zaštite sa druge, a kroz osluškivanje i analizu potreba;
 • Obezbeđivanja kontinuirane podrške pomagačima;
 • Podsticanje aktivnog gradjanstva kroz motivisanje građana i pomagača da nastave da deluju i traže pomoć kada im je neophodna.

Student će u okviru ove incijative imati priliku da u period od sedam (7) meseci učestvuju u sledećim aktivnostima:

 1. Jun: radionica “Mapiranje potreba pomagača”,
 2. Avgust – septembar: priprema i realizacija dve ulične akcije “Razgovor sa socijalnim radnikom” i analiza prikupljenih podataka,
 3. Septembar – oktobar: priprema preporuka za unapređenje rada socijalne zaštite, učešće u kreiranju video snimaka sa socijalnim radnicima, učešće u pripremi brošure za građane i u njenoj distribuciji,
 4. Novembar: priprema i učešće u panel diskusiji.

Organizatori će se truditi da sve pomenute aktivnosti organizuju u dogovoru sa studentima i u skladu sa njihovim obavezama.

Ko može da se prijavi?

 • Studenti treće ili četvrte godine socijalnog rada iz Beograda;
 • Poželjno, ali ne i presudno iskustvo u organizovanju ili realizaciji uličnih akcija;
 • Motivacija za zastupanje i zagovaračke aktivnosti u socijalnom radu.

Šta se od studenta očekuje?

 • Spremnost da posveti vreme gore opisanim projektnim aktivnostima
 • Kreativnost i inicijativa naročito za zagovaračke aktivnosti
 • Spremnost za timski rad
 • Spremnost za učenje

Šta student dobija?

 • Profesionalno praktično iskustvo
 • Znanje i iskustvo u vezi zastupanja,  zagovaračkih aktivnosti i organizovanja ulične akcije
 • Potvrdu o angažovanju i stečenim veštinama
 • Mogućnost daljeg usavršavanja i angažovanja u organizaciji
 • Mogućnost obavljanja stručne prakse.

Rok za prijavu: zaključno sa 24. 05. 2021. godine.

Formular za prijavljivanje možete popuniti na sledećem linku: https://forms.gle/ZEJ7y4sQueiQt5qS6

Dodatne informacije o projektu i volonterskom angažovanju: office@sociativa.org.rs

Radujemo se zajedničkom radu i učenju.

Srdačan pozdrav,

Tim udruženja Sociativa i „DAJ MI RUKU“

~Inicijativa je podržana od strane Nacionalne koalicije za decentralizaciju, sa partnerima CRTA-om, ORCA-om, Fondacijom „Jelena Šantić“ i Media i Reform centrom Niš, kroz projekat “Tvoje mesto u Srbiji” sprovodi se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).~ #TvojeMestouSrbiji

Sociativa