Saopštenje za medije

18. juna 2024. realizovana je konferencija za medije “Put do efikasne Strategije socijalne zaštite” u Medija centru u Beogradu sa ciljem da se predstave javnosti rezultati istraživanja i ključni aspekti za donošenje Strategije socijalne zaštite.

Na konferenciji za novinare govorili su

  1. Marina Lukić, menadžerka projekta BOŠ,
  2. Suzana Mihajlović, docentkinja dr, Odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka,
  3. Sandra Perić, socijalna radnica, direktorka Komore socijalne zaštite RS,
  4. Uroš Ranđelović, pravni savetnik ispred organizacije A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava,
  5. Nikolina Sučević, socijalna radnica, direktorka Centra za socijalni rad Apatin,
  6. Dijana Janković, socijalna radnica, Društvo socijalnih radnika Srbije

Reforme u oblasti socijalne zaštite sprovode se bez važeće strategije od 2009. godine, jer je poslednja Strategija socijalne zaštite doneta za period 2005-2009. Socijalna zaštita predstavlja noseći stub svake razvijene i pravedne države, osiguravajući blagostanje i dobrobit svih građana. Republika Srbija se suočava sa mnogobrojnim izazovima, poput reformskih procesa, ispunjavanjem uslova za ekonomski rast i razvoj, demografskim promenama i sl. Prema procenama Republičkog zavoda za statistiku u 2022. godini u riziku od siromaštva bilo je 21% stanovništva, istovremeno stopa rizika od socijalne isključenosti je iznosila 28.5% stanovništva. Agencija UN procenjuje da u apsolutnom siromaštvu Srbiji živi 800.000 stanovnika. Visoka stopa socijalne nejednakosti, je još jedan indikator značaja postojanja efikasnog sistema socijalne zaštite kako bi se smanjile razlike i povećala socijalna uključenosti najosetljivijh grupa stanovništva (Roma, osoba sa invaliditetom, dece itd.).

Osnovne poruke sa konferencije za medije koje smo mogli da čujemo su:

Važno je uspostavljanje društvenog konsenzusa o sadržaju strategije, vrednostima, principima, oblastima koje reguliše kao i ciljevima koje želi da ostvari. Potrebno je da nastojimo da strategija ne bude puka formalnost radi procesa pridruživanja EU, kao i da bude efektivna, a ne efikasna (kao što se do sada nastojalo). Takođe, neophodno je uključiti perspektive korisnika/ca i profesionalaca koji rade u javnom i civilnom sektoru, kao i stručnjake iz akademske zajednice. Potrebno je da se izdavanja na ime socijalne zaštite povećaju, za šta je neophodno razumevanje države i nadležnog Ministarstva finansija. Pored navedenog, neophodno je usklađivanje sistema socijalne zaštite sa drugim sistemima (obrazovnim, zdravstvenim, i drugim).

“U polaznoj osnovi treba prevazići strah od toga da se slučajno ne učini previse, i da veći i jači akcenat stavimo na opasnost da se učini premalo.” (Uroš Ranđelović, pravni savetnik organizacije A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava)

Celu konferenciju za novinare možete pogledati preko ovog linka: https://mc.rs/dogadjaji/-put-do-efikasne-strategije-socijalne-zastite-/7854

Konferenciju za medije se realizuje u okviru projekta „Javno zagovaranje za donošenje Strategije socijalne zaštite“.Projekat se sprovodi u okviru programa „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi uz podršku Evropske unije. 

Sociativa