Saopštenje za javnost

Najoštrije osuđujemo odluku gradske uprave Grada Leskovca jer su odobrili novac za osnivanje realizaciju usluge „SOS telefon za žrtve nasilja“ u Leskovcu dva puta osuđivanom licu za vršenje nasilja u porodici, Miodragu Stankoviću.

Na ovu vest i odluku grada Leskovca se ogradio Centar za socijalni rad Leskovac i neće slati svoje korisnike na korišćenje novoosnovane “SOS kancelarije za pomoć žrtvama nasilja”. Od odluke su se ogradile i ostale relevantne institucije koje se bave problemom nasilja u porodici u toj lokalnoj zajednici.

Organizacija “Žene za mir” navode da je budžetskim sredstvima za socijalnu zaštitu osnovan “SOS telefon za žrtve nasilja u porodicu” uz potpuno ignorisanje višedecenijskog delovanja i postojanja SOS telefona organizacije “Žene za mir”.

Pozivamo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i druge relevantne institucije da hitno reaguju na ovu nepravičnu, nestručnu i protivno etičkim principima rada sa osetljivim grupama, donetu odluku grada Leskovca.

Udruženje “Sociativa”

Sociativa