Ulična akcija “Resursi podrške u zajednici za mlade”

Pozivamo sve zainteresovane građane/ke i pomagače/ice da nam se pridruže na dve ulične akcije “Resursi podrške u zajednici za mlade”, koja će se dešavati u Beogradu:

– 11. februara 2023. od 11h do 13h u Zemun Polju, ul. Dušana Mađarčića Korčagina 7, kod Maksija.
– 18. februara 2023. od 12h do 14h ispred Studentskog kulturnog centra, ul. Kneza Milana 48

📣 Ulična akcija će biti prilika da građani, pre svega mladi, porazgovaraju sa socijalnim radnikom/com i omladinskim radnikom/com o uslugama podrške u zajednici;
📣 Ulična akcija će biti prilika da mladi daju svoje predloge, iznesu iskustva ili kažu ono što ih tišti;
📣 Takođe ćemo kroz igru i na kreativan način biti tu sa mladima, bićemo otvoreni za pitanja mladih. Ulična akcija je prilika da budemo tu jedni za druge.

Uvereni smo, vodeći se i predhodnim iskustvima, da ukoliko ujedinimo snage, možemo da menjamo trenutne uslove u sistemu pružanja podrške mladima.

Organizovanjem ovih uličnih akcija želimo pre svega da pokažemo da nam je bitno u kakvim odnosima su mladi i sisetm socijalne zaštite i da mladi imaju kome da se obrate.

Vidimo se na uličnoj akciji!

~Ulična akcija je deo projekta “Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade”, koji se realizuje u okviru projekta “Lokalni poziv za EU“ Nacionalne koalicije za decentralizaciju, sa partnerima Grupa 484 i Fondacijom “Jelena Šantić”. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Sociativa