Video “Uloga centra za socijalni rad u radu sa porodicom u krizi”

Treći video iz serijala “Odgovori na pitanja građana” posvećen je temi opisa uloge centara za socijalni rad u stručnom radu sa porodicama u krizi:

  • koje se mere primenjuju u radu sa porodicom u krizi,
  • u kojim situacijama interveniše centar za socijalni rad,
  • koji sve koraci prethode teškoj odluci da se dete izmesti iz porodice,
  • da li je siromaštvo jedini razlog za izmeštanje deteta iz biološke porodice.

Zahvaljujemo se koleginici Milki Bašti, psihologu Centra za socijalni rad Apatin na doprinosu da se pojasni i da odgovor na navedena pitanje naših sugrađana.

Video je deo inicijative “Pomagači i građani – na istoj strani”, koji se realizuje u okviru projekta “Tvoje mesto u Srbiji”.

Sociativa