Vesti

Vesti

26. januar 2021. Poziv za pomagače: iskustveno-edukativna grupa podrške “Mentalno zdravlje pomagača”

______________________________________________________________________________

Prepoznajući značaj profesionalne i vršnjačke podrške među pomagačima u aktuelnom momentu pandemije korona virusa, otvaramo online iskustveno-edukativnu grupu podrške za pomagače iz cele Srbije, u okviru programa našeg udruženja “Pomoć pomagačima”. Ovaj program tim udruženja „Sociativa“ razvija od 2011. godine.

Grupni susreti su namenjeni pomagačima različitih profila (socijalni radnici/ce, psiholozi/psihološkinje, pedagozi/pedagoškinje, vaspitači/ice i sl.) iz sistema socijalne zaštite i drugih sistema, u kojima su profesionalci angažovani na poslovima socijalnog rada sa teritorije cele Srbije.   

Ciljevi grupnih susreta su:

 1. Prepoznavanje i razumevanje sopstvenih emocionalnih reakcija u radu sa klijetnima/korisnicima usluga,
 2. Usvajanje i primena individualnih strategija za prevenciju sindroma izgaranja i vikarijske traume,
 3. Unapređenje mentalnog zdravlja pomagača,
 4. Lični rast i razvoj.

Dinamika susreta i metod rada

Grupa pomagača će se sastajati jednom nedeljno u trajanju od 2h. Osnovni metod rada je iskustvena grupa podrške (radioničarski rad uz korišćenje psihodramskih tehnika), koja je mesto za refleksiju rada sa klijentima i prostor za razmenu, međusobnu podršku i razumevanje, uvide u konkretne situacije, razvoj novih veština, strategije prevladavanja različitih poteškoća u radu, unapređenje sopstvene brige o mentalnom zdravlju, razvoj i redefinisanje profesionalne uloge.  Predviđen je rad u manjoj grupi do 8 članova. Grupa će biti zatvorenog tipa i ograničenog trajanja (od februara do kraja juna 2021.). Svaki član grupe se ulaskom u grupu obavezuje na diskreciju i dobronamernost. Termini odvijanja susreta će biti naknadno dogovoreni sa svim prijavljenima. Susreti će se odvijati online, zbog epidemiološke situacije i kako bi omogućili i pomagačima iz cele Srbije da uzmu učešće u grupi.

Koje se teme najčešće pojavljuju u radu sa pomagačima?

 • Profesionalne granice;
 • Emocionalne reakcije pomagača u radu sa korisnicima: strah, bes, anksioznost, depresivne reakcije, osećaj krivice, osećaj bespomoćnosti sl.;
 • Trougao uloga: žrtva, progonitelj, spasitelj;
 • Kontratransfer pomagača: smetnja ili smernica za unapređenje rada sa korisnicima i mentalnog zdravlja pomagača;
 • Sindrom izgaranja i vikarijska trauma pomagača;
 • Komunikacija u službi najboljeg interesa korisnika i pomagača;
 • Briga o sebi i jačanje snaga (rezilijetnosti) pomagača.

Kotizacija

Mesečna kotizacija iznosi 3000 dinara. Susrete može da plati pojedinac ili ustanova / organizacija u kojoj su članovi grupe zaposleni.

Šta pomagač dobija?

 • Četiri meseca kontinuiranog ličnog rada na temu unapređenja mentalnog zdravlja;
 • Edukacija bez provere znanja u okviru ovog programa, koja donosi 5 pasivnih bodova;
 • Sertifikat udruženja o broju sati stručnog usavršavanja;
 • Edukativni materijal iz oblasti mentalnog zdravlja pomagača.

Način prijavljivanja

Ukoliko želite da se prijavite, to možete učiniti putem online formulara. Nakon što se prijavite, možete da očekujete da ćemo Vas kontaktirati putem telefona/mejla u što kraćem roku, kako bismo organizovali online individualni susret, u cilju upoznavanja i pripreme za početak grupe.

Online prijavni formular https://forms.gle/V1fi2kuSQuf1d9ar5

Voditeljke grupe su članice našeg tima:

 • Danka Armacki, defektolog i psihodramska psihoterapeutkinja
 • Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica
 • Gordana Marčetić-Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Rok za prijavu: Prijave za učešće u grupi su otvorene do 25. februara 2021.

Za sve dodatne informacije možete nam pisati na mejl: office@sociativa.org.rs ili nas pozvati na: 0638964624

Radujemo se zajedničkom radu i učenju!

Tim udruženja Sociativa

Onlajn edukacija bez provere znanja – 21. decembar 2020. “Osnovne smernice za rad sa osobama sa iskustvom traume”

Zadovoljstvo nam je da obavestimo sve zainteresovane da ćemo u ponedeljak, 21. decembra 2020. od 10h do 14h realizovati onlajn edukaciju bez provere znanja “Osnovne smernice za rad sa osobama sa iskustvom traume”. Obuka je prijavljena i odobrena od strane Komore socijalne zaštite i donosi 5 pasivnih bodova za obnovu licence preko Komore socijalne zaštite. obuka će se realizovati onlajn (usled epidemiološke situacije) putem Zoom aplikacije, a sve informacije o pristupu dobićete preko e-mejla

Ideja edukacije je da se pomagačima ponudi jednodnevna obuka koja će im pružiti osnovna znanja i veštine o tome kako da prepoznaju osobu u traumi, o fazama traume i isceljenja, o važnosti snaga osobe u traumi, da dobiju praktična uputstva na koji način uspostaviti prvi kontakt, kako pristupiti osobi i voditi računa o prevenciji retraumatizacije.

Cena obuke po učesniku je 2500din. Obezbedili smo 2 mesta za nezaposlene po sniženoj ceni od 1500din.

Voditeljke: Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica, i Gordana Marčetić-Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Dodatne informacije i prijava: 063 8964624, 066 9109206, office@sociativa.org.rs

Napomena: Svi prijavljeni plaćaju kotizaciju, koju je potrebno uplatiti na žiro-račun organizacije najkasnije tri dana pre obuke, kako bi rezervisali mesto. Ukoliko ne otkažete Vaše prisustvo na obuci 24h ranije, organizacija nije dužna da vrati iznos kotizacije prijavljenom/oj.

09. novembar i 7. decembar 2020. – termini obuke “Osnovne smernice za rad sa osobama sa iskustvom traume”

Zadovoljstvo nam je da obavestimo sve zainteresovane da će se 09. novembra i 07. decembra 2020. od 9h do 15h u Beogradu realizovati obuka “Osnovne smernice za rad sa osobama sa iskustvom traume”.

Obuka je namenjena za profesionalce pomagače (socijalni radnici, defektolozi, specijalni pedagozi, pedagozi, psiholozi, doktori, medicinske sestre, itd.) u socijalnoj zaštiti i drugim sistemima i organizacijama, koji se svakodnevno susreću sa osobama svih uzrasta, a koji nose u sebi traumatično iskustvo.

Ideja obuke je da se pomagačima ponudi jednodnevna obuka koja će im pružiti osnovna znanja i veštine o tome kako da prepoznaju osobu u traumi, o fazama traume i isceljenja, o važnosti snaga osobe u traumi, da dobiju praktična uputstva na koji način uspostaviti prvi kontakt, kako pristupiti osobi i voditi računa o prevenciji retraumatizacije. Cena obuke po učesniku je 2500din. Obezbedili smo za oba termina po dva (2) mesta sa popustom od 1500din za nezaposlene.

Važna napomena: Kotizaciju plaćaju svi prijavljeni u visini od 1000din, koju je potrebno uplatiti na žiro-račun organizacije najkasnije tri dana pre obuke, kako bi rezervisali mesto. Ukoliko ne otkažete Vaše prisustvo na obuci 24h ranije, organizacija nije dužna da vrati iznos kotizacije prijavljenima.

Voditeljke: Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica, i Gordana Marčetić Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Dodatne informacije o obuci, prijavi i načinu plaćanja kotizacije: 063 8964624, 066 9109206, office@sociativa.org.rs

Jul 2020. – Besplatna prva psihoterapijska pomoć

Pandemija virusa Covid-19 nažalost i dalje ne jenjava. Imajući u vidu da smo kao građani i građanke u kriznoj situaciji, koja unosi nesigurnost i neizvesnost na svim nivoima funkcionisanja. Očekivano je da će sve većem broju građana i građanki biti potrebna psihološka podrška. Centar za podršku je iz tih razloga odlučio da pruža besplatnu prvu psihoterapijsku pomoć dok traje pandemija. Za više informacija molimo vas da posetite sajt Centra za podršku: www.centarzapodrsku.rs/podrska-tokom-vanrednog-stanja .

Mart 2020. – Podrška tokom vanrednog stanja

Centar za podršku kao integralni deo udruženja Sociativa tokom vanrednog stanja pruža besplatnu psihoterapijski prvu pomoć. Za više informacija, molimo vas da sledite ovaj link: www.centarzapodrsku.rs/podrska-tokom-vanrednog-stanja

26. decembar 2019. – četvrta po redu i poslednja obuka u ovom ciklusu pod nazivom “Kreativne metode i tehnike socijalnog rada u osnaživanju dece i mladih”

Zadovoljstvo nam je što možemo da najavimo četvrtu i poslednju po redu obuku “Kretivne metode i tehnike socijalnog rada u osnaživanju dece i mladih” za ponedeljak, 26. decembra 2019. od 9h do 15h u Beogradu.

Edukacija je prijavljena Komori socijalne zaštite Republike Srbije kao edukacija bez provere znanja. Donosi ukupno 5 bodova o učesniku/ci.  Obuka je jednodnevna.

Obuka je namenjena svim profesionalcima i studentima socijalnog rada i drugih pomažućih profesija, koji žele da unaprede veštine kreativnog rada sa decom i mladima. Cena obuke po učesniku je 2500din. Obezbedili smo za obuku 26. decembra 2019. ukupno dva (2) mesta sa popustom od 1500din za nezaposlene.

Program obuke obuhvata: * Kreativne metode i tehnike i njihov značaj u radu sa decom i mladima, * specifičnosti rada i komunikacije sa decom i mladima, * kreativne tehnike u radu sa emocijama, * kreativne tehnike u izgradnji pozitivnog identiteta, *kreativan pristup u prikupljanju podataka ko čini mrežu podrške deteta, * korišćenje kreativnih tehnika u proceni najboljeg interesa deteta, * kreativne tehnike za rad na temama: diskriminacija, opresija i moć* Kreativne metode i tehnike i njihov značaj u radu sa decom i mladima, * specifičnosti rada i komunikacije sa decom i mladima, * kreativne tehnike u radu sa emocijama, * kreativne tehnike u izgradnji pozitivnog identiteta, *kreativan pristup u prikupljanju podataka ko čini mrežu podrške deteta, * korišćenje kreativnih tehnika u proceni najboljeg interesa deteta, * kreativne tehnike za rad na temama: diskriminacija, opresija i moć

Važna napomena: Kotizaciju u visini od 1000din je potrebno uplatiti na žiro-račun organizacije najkasnije do 24.12.2019. godine, kako bi rezervisali mesto. Ukoliko ne otkažete Vaše prisustvo na obuci 24h ranije, organizacija nije dužna da vrati iznos kotizacije prijavljenom/oj.

Voditeljke: Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica, i Gordana Marčetić Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Dodatne informacije o obuci, prijavi i načinu plaćanja kotizacije: 063 8964624, 066 9109206, office@sociativa.org.rs

28. decembar 2019. – termini obuke “Osnovne smernice za rad sa osobama sa iskustvom traume”

Zadovoljstvo nam je da obavestimo sve zainteresovane da će se 28. decembra 2019. od 9h do 15h u Beogradu realizovati obuka “Osnovne smernice za rad sa osobama sa iskustvom traume”.

Profesionalci pomagači (socijalni radnici, defektolozi, specijalni pedagozi, pedagozi, psiholozi, doktori, medicinske sestre, itd.) u socijalnoj zaštiti i drugim sistemima i organizacijama se svakodnevno susreću sa osobama svih uzrasta, koje nose u sebi traumatično iskustvo.

Ideja obuke je da se ovim profesionalcima ponudi jednodnevna obuka koja će im pružiti osnovna znanja i veštine o tome kako da prepoznaju osobu u traumi, o fazama traume i isceljenja, o važnosti snaga osobe u traumi, da dobiju praktična uputstva na koji način uspostaviti prvi kontakt, kako pristupiti osobi i voditi računa o prevenciji retraumatizacije. Cena obuke po učesniku je 2500din. Obezbedili smo za obuku 28. decembra 2019. ukupno dva (2) mesta sa popustom od 1500din za nezaposlene.

Važna napomena: Kotizaciju u visini od 1000din je potrebno uplatiti na žiro-račun organizacije najkasnije do 26.12.2019. godine, kako bi rezervisali mesto. Ukoliko ne otkažete Vaše prisustvo na obuci 24h ranije, organizacija nije dužna da vrati iznos kotizacije prijavljenom/oj.

Voditeljke: Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica, i Gordana Marčetić Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Dodatne informacije o obuci, prijavi i načinu plaćanja kotizacije: 063 8964624, 066 9109206, office@sociativa.org.rs


14. novembar i 02. decembar 2019. – termini obuke “Osnovne smernice za rad sa osobama sa iskustvom traume”

Zadovoljstvo nam je da obavestimo sve zainteresovane da će se 14. novembra i 2. decembra 2019. od 9h do 16h u Beogradu realizovati obuka “Osnovne smernice za rad sa osobama sa iskustvom traume”.


U današnjem svetu svuda se mogu videti užasnuta lica: tamo gde su zemljotresi, poplave, nesreće, nasilja, bolesti zavisnosti, fizičko i seksualno zlostavljanje, ratovi, politička tortura, to su zamo neki od uzročnika iskustva traume. Prirodne, kao i društvene traume uzrokuju nepodnošljvi stres i poremećaj kod pojedinaca, porodica i grupa, pa i čitavih društava, ponekad preteći čak i opstanku ljudske vrte. Povrh svega, obrasci preživljavanja traume se nesvesno prenose sa generacije na generaciju. (Kelerman, P.F., Hadžins, M.K., 2002., Psihodrama i trauma: odigravanje sopstvenog bola)

Profesionalci pomagači (socijalni radnici, defektolozi, specijalni pedagozi, pedagozi, psiholozi, doktori, medicinske sestre, itd.) u socijalnoj zaštiti i drugim sistemima i organizacijama se svakodnevno susreću sa osobama svih uzrasta, koje nose u sebi traumatično iskustvo.

Ideja obuke je da se ovim profesionalcima ponudi jednodnevna obuka koja će im pružiti osnovna znanja i veštine o tome kako da prepoznaju osobu u traumi, o fazama traume i isceljenja, o važnosti snaga osobe u traumi, da dobiju praktična uputstva na koji način uspostaviti prvi kontakt, kako pristupiti osobi i voditi računa o prevenciji retraumatizacije. Cena obuke po učesniku je 2500din. Obezbedili smo za obuku 02. decembra 2019. ukupno dva (2) mesta sa popustom od 1500din za nezaposlene.

Važna napomena: Kotizaciju u visini od 1000din je potrebno uplatiti na žiro-račun organizacije najkasnije do 29.11.2019. godine, kako bi rezervisali mesto. Ukoliko ne otkažete Vaše prisustvo na obuci 24h ranije, organizacija nije dužna da vrati iznos kotizacije prijavljenom/oj.

Voditeljke: Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica, i Gordana Marčetić Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Dodatne informacije i prijava: 063 8964624, 066 9109206, office@sociativa.org.rs


14. oktobar 2019. – četvrta po redu i poslednja obuka u ovom ciklusu pod nazivom “Kreativne metode i tehnike socijalnog rada u osnaživanju dece i mladih”

Zadovoljstvo nam je što možemo da najavimo četvrtu i poslednju po redu obuku “Kretivne metode i tehnike socijalnog rada u osnaživanju dece i mladih” za ponedeljak, 14. oktobra 2019. od 9h do 16h u Beogradu.

Edukacija je prijavljena Komori socijalne zaštite Republike Srbije kao edukacija bez provere znanja. Donosi ukupno 5 bodova o učesniku/ci.  Obuka je jednodnevna, sa ukupno 7 sati interaktivnograda.

Obuka je namenjena svim profesionalcima i studentima socijalnog rada i drugih pomažućih profesija, koji žele da unaprede veštine kreativnog rada sa decom i mladima. Kotizacija po učesniku je 2500din. Za nezaposlene i studente cena je 1500din.

Program obuke obuhvata: * Kreativne metode i tehnike i njihov značaj u radu sa decom i mladima, * specifičnosti rada i komunikacije sa decom i mladima, * kreativne tehnike u radu sa emocijama, * kreativne tehnike u izgradnji pozitivnog identiteta, *kreativan pristup u prikupljanju podataka ko čini mrežu podrške deteta, * korišćenje kreativnih tehnika u proceni najboljeg interesa deteta, * kreativne tehnike za rad na temama: diskriminacija, opresija i moć

Voditeljke: Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica, i Gordana Marčetić Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Dodatne informacije i prijava: 0638964624, 066/910 920 6, office@sociativa.org.rs


Maj, 2019.: Najava obuke “Kreativne metode i tehnike socijalnog rada u osnaživanju dece i mladih”

Zadovoljstvo nam je što možemo da najavimo treću po redu obuku “Kretivne metode i tehnike socijalnog rada u osnaživanju dece i mladih” za petak, 10. jun 2019. od 9h do 16h u Beogradu. Edukacija je prijavljena Komori socijalne zaštite Republike Srbije kao edukacija bez provere znanja. Donosi ukupno 5 bodova o učesniku/ci.  Obuka je jednodnevna, sa ukupno 7 sati interaktivnograda.


Namenjena svim profesionalcima i studentima socijalnog rada i drugih pomažućih profesija, koji žele da unaprede veštine kreativnog rada sa decom i mladima. Kotizacija po učesniku je 2500din. Za nezaposlene i studente cena je 1500din.

Program obuke obuhvata: * Kreativne metode i tehnike i njihov značaj u radu sa decom i mladima, * specifičnosti rada i komunikacije sa decom i mladima, * kreativne tehnike u radu sa emocijama, * kreativne tehnike u izgradnji pozitivnog identiteta, *kreativan pristup u prikupljanju podataka ko čini mrežu podrške deteta, * korišćenje kreativnih tehnika u proceni najboljeg interesa deteta, * kreativne tehnike za rad na temama: diskriminacija, opresija i moć

Voditeljke: Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica, i Gordana Marčetić Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Dodatne informacije i prijava: 0638964624, 066/910 920 6, office@sociativa.org.rs


Oktobar, 2019.: “Pomoć pomagačima” u Srednjoj zanatskoj školi u Beogradu

U okviru projekta Fondacije Ana i Vlade Divac i NCR Fondacije “Da rastemo srećni”, naše udruženje realizuje uslugu “Pomoć pomagačima” za nastavnike iz Srednje zanatske škole u Beogradu.

Program “Pomoć pomagačima” je sačinjen i prilagođen potrebama nastavnika Srednje zanatske škole u Rakovici. Namena ove usluge je da ponudi zainteresovanim nastavnicima sigurno mesto za razmenu i refleksiju unutrašnjeg psihološkog sadržaja, povezan sa prezasićenjem i stresom u radu. Pomoć pomagačima je jedan od vidova grupe podrške za profesionalce pomagače, čiji je cilj da se istraže pojedinačno za svakog nastavnika lične strategije u prevenciji sindroma izgaranja i vikarijanske (sekundarne) traume.

Udruženje Sociativa će se i u narednom periodu i sa drugim saradnicima zalagati za uvođenje i unapređenje programa psihosocijalne podrške profesionalcima pomagačima.


Novembar 2017.: Počinje novi ciklus projekta “Stariji brat, starija sestra 2017-2019”

Program „Stariji brat, starija sestra“ udruženje DAJ MI RUKU sprovodi od 2011. godine u saradnji sa osnovnom školom za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju «Sava Jovanović Sirogojno» u Zemunu, udruženjem „SOCIATIVA“, Fakultetom političkih nauka i Unijom studenata socijalnog rada. Od 2015. godine program je podržan od strane Ambasade Švajcarske u Beogradu.

Glavni princip rada je uspostavljanje interakcije i trajnog odnosa između jednog deteta i jednog studenta sa kojim dete može pozitivno da se identifikuje. Kroz edukativne, kulturno-zabavne i sportske aktivnosti sa detetom se radi na razvijanju i unapređenju komunikacijskih veština u cilju bolje socijalizacije i integracije u socijalnu sredinu. Više o programu na sledećem linku, a možete pogledati i video.

U periodu 2017-2019. godine volonteri će imati prilike da rade sa decom sa smetnjama u razvoju i ostalom socijalno ugroženom decom uzrasta od 9-16 godina, učenicima iz nekoliko redovnih i škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju u Beogradu. Volonter i dete se sastaju tri puta mesečno u školi i vreme provode pričajući, rešavajući školske zadatke, igrajući društvene i sportske igre, šetaju, odlaze u zabavni park, pozorište, zoo vrt i sl, a sve u skladu sa potrebama i sklonostima deteta. Projekat traje 16 meseci, a po završetku aktivnosti svi učesnici dobijaju potvrdu o angažovanju i stečenim veštinama.

I ove godine Udruženje SOCIATIVA pruža uslugu Pomoć pomagačima.