Vesti

Brošura: odgovori na najčešća pitanja građana – socijalna zaštita

Na osnovu odgovora i video snimaka profesionalaca iz sistema socijalne zaštite (pomagača), sačinili smo džepnu verziju brošure, koja će dodatno da doprinese da ti odgovori dođu do što većeg broja građana/ki. Zahvaljujemo se koleginicama iz ustanova i organizacijama koje su dale odgovore na pitanja i doprinele razjašnjavanju dilema o pravima i uslugama iz sistema socijalne … Ceo tekst

Besplatna psihološka podrška – mapirane usluge

Šesti video iz serijala “Odgovori na najčešća pitanja građana”, posvećen je temi besplatne psihološke podrške. Video daje prikaz mapiranih usluga besplatne psihološke podrške u Beogradu, ali i šire s obzirom da postoje i onlajn usluge, u cilju približavanja ovih usluga svim građankama i građanima. Usluge besplatne psihološke podrške su predstavljene u videu u odnosu na … Ceo tekst

Stavovi građana – Komunikacija sa institucijama sistema socijalne zaštite

Kakvi su stavovi građana kada je u pitanju njihovo iskustvo komunikacije sa institucijama sistema socijalne zaštite možete pogledati u našem novom videu. Prikazani podaci predstavljaju deo istraživana, koje smo korististili u sačinjavanju dokumenta “Preporuke za unapređenje sistema socijalne zaštite iz ugla pomagača i građana”: https://www.sociativa.org.rs/preporuke/ Udruženje Sociativa u saradnji sa DAJ MI RUKU u okviru … Ceo tekst

Video “Razlike dve usluge: lični pratilac deteta i personalni asistent

Zadovoljstvo nam je da podelimo video koji je posvećen razjašnjavanju dve usluge, a to su lični pratila deteta i pedagoški asistent. Često postoje dileme i nejasnoće uloge i svrhe ovih usluga, te video iz serijala “Odgovori na pitanja građana”, odgovara na sledeća pitanja naših sugrađana: Kome je namenjena usluga lični pratilac deteta i da li … Ceo tekst

Odgovori panelista na pitanja učesnika – Sandra Perić, Komora socijalne zaštite

ONLAJN PANEL DISKUSIJA „POMAGAČI I GRAĐANI – NA ISTOJ STRANI“, 29. NOVEMBAR 2021. Pitanja učesnika panel diskusije i odgovori panelistkinje, Sandre Perić iz Komore socijalne zaštite: Koliko se razumem, nije posao Komore socijalne zaštite da štiti interese radnika već Sindikata. Molimo za komentar. Odgovor: U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Statutom, Komora socijalne … Ceo tekst

Snimak sa onlajn panel diskusije “Pomagači i građani – na istoj strani”

Na ovoj stranici možete da pogledate snimak sa celog događaja – onlajn panel diskusije “Pomagači i građani – na istoj strani”, koja je realizovana 29. novembra 2021. od 12h do 14h. Onlajn panel diskusija je prvenstveno bila namenjena stručnoj javnosti iz sistema socijalne zaštite, ali i svima koji žele da čuju: kakvo je iskustvo građana … Ceo tekst

Završni susret grupe podrške “Mentalno zdravlje pomagača”

Sinoć je zaokružen, susretom uživo, inspirativni tromesečni onlajn rad grupe podrške za pomagače “Mentalno zdravlje pomagača”, u okviru projekta “Pomagači i građani – na istoj strani”. Grupa je radila od septembra do novembra 2021. jednom nedeljno u trajanju od 2h, sa ukupno 25 sati profesionalnog usavršavanja. Učesice su bile koleginice socijalne radnice i psihološkinje centra … Ceo tekst

Video “Hraniteljstvo”

Četvrti video iz serijala “Odgovori na pitanja građana” posvećen je temi hraniteljstva. Video odgovara na sledeća pitanja naših sugrađana: kakav je to oblik zaštite dece i mladih, šta podrazumeva hraniteljstvo, zašto je važno postojanje hraniteljstva, od kada ovaj oblik zaštite datira u Srbiji i koji su pravci daljeg razvoja hraniteljstva u Srbiji. Zahvaljujemo se koleginici … Ceo tekst

Video “Uloga centra za socijalni rad u radu sa porodicom u krizi”

Treći video iz serijala “Odgovori na pitanja građana” posvećen je temi opisa uloge centara za socijalni rad u stručnom radu sa porodicama u krizi: koje se mere primenjuju u radu sa porodicom u krizi, u kojim situacijama interveniše centar za socijalni rad, koji sve koraci prethode teškoj odluci da se dete izmesti iz porodice, da … Ceo tekst

Onlajn panel diskusija “Pomagači i građani – na istoj strani”

U ponedeljak, 29. novembra 2021. godine od 12h do 14h održaće se onlajn panel diskusija o rezultatima istraživanja sprovedenog u periodu od jula do septembra 2021. godine u okviru inicijative “Pomagači i građani – na istoj strani”, koja se sprovodi u okviru projekta “Tvoje mesto u Srbiji”. Zadatak ovog istraživanja je bio da oceni trenutnu … Ceo tekst

Sociativa