Vesti iz sistema socijalne zaštite: Akreditovan program obuke “Stručnjaci i kandidati – procena i priprema za adoptivno roditeljstvo”

Autorke: Biljana Beljić-Jovanović, Marija Milić, Smilja Igić, Aleksandra Racić iz Gradski centar za socijalni rad Beograd

Poštovane koleginice i kolege,
Obaveštavamo vas o mogućnosti pohađanja trodnevne akreditovane obuke „Stručnjaci i kandidati – procena i priprema za adoptivno roditeljstvo“ u Beogradu, u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Zvečanska 7, danima 5, 6. i 7. aprila 2024.

Obuku je osmislio i do sada, sa skoro 300 učesnika, realizovao stručni tim koji čine psiholog, andragog i dva porodična terapeuta. Sve članice tima zaposlene su u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu i od 2006. godine istražuju sa posebnim interesovanjem oblast usvojenja sagledanog kroz trijadu dete, njegova biološka majka i njegovi usvojitelji. Obuka je namenjena stručnjacima angažovanim u brizi o deci, u prvom redu zaposlenim u sferi alternativne, socijalne, zaštite dece čiji se razvoj odvija van okvira emocionalne sigurnosti biološke porodice. Obuka predstavlja naš odgovor na očigledan nedostatak podsticaja u proširivanju i usavršavanju i teoretskih i praktičnih znanja potrebnih za rad u ovoj oblasti.

Pored prezentacije i razmatranja ključnih teoretskih koncepata koji se tiču traume, krize, odnosa privrženosti, razvoja ličnosti i poretka ljubavi u konstalaciji porodičnih odnosa, obuka obuhvata i iskustveno prorađivanje procesa procene podobnosti kandidata za usvojitelje, kao i iskustveno prorađivanje programa njihove pripreme za ulogu adoptivnih roditelja.

Zasnovana na integrativnom pristupu temi usvojenja i savremenim pogledima na ovaj vid porodične brige o detetu, naša obuka je vrlo pozitivno vrednovana i od strane učesnika koji su je do sada pohađali i od strane komisije stručnjaka u postupku njene akreditacije.

Program je akreditovan i nosi 15 aktivnih bodova. Realizuju ga 4 trenera sa višegodišnjim iskustvom rada u ovoj oblasti. Cena obuke je 12.000,00 dinara (bez poreza i doprinosa, ukoliko uplatu vrši pravno lice. U slučaju ličnih uplata, ukoliko uplatu vršite kao fizičko lice, cena je 12.000,00 dinara). Precizne upute za uplatu biste dobili po prijavi na ostavljene mejlove ili telefone.

Edukacija se realizuje u Beogradu, u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Zvečanska 7, danima 5, 6. i 7. aprila 2024. Tačnu agendu, sa tačnom satnicom, biste dobili po prijavi.

Za sve dodatne informacije kontakt telefoni su 063-8344-258 i 062-80-13-827 i mejlovi gajins@yahoo.com i biljanabeljic@hotmail.com .

 
Nadamo se da ćete prepoznati svoj interes u unapređenju profesionalnih znanja i veština u ponuđenoj oblasti.

Srdačan pozdrav,

Biljana Beljić – Jovanović

U  ime Tima koji realizuje obuku

AGENDA PROGRAMA

Prvi dan obuke: Stručnjaci i kandidati – procena i priprema za adoptivno roditeljstvo

 • Zagrevanje – usvojenje iz tri ugla, uvod 
 • Trougao procene – kako proći kroz tunel?
 • Teorija ljudske osećajnosti, tipovi vezivanja i šta nam pokažu deca bez roditelja  
 • Poredak ljubavi – može li se status lišenosti razumeti kroz eksperiment? 
 • Kada je otpornost na testu – neki naučni pristupi krizi i traumi. Može li se mozak sačuvati od loših iskustava?
 • Kada otpornost nadvlada – guma, samoregulacija, „deca maslačka“
 • Iz ugla zakona

Drugi dan: Stručnjaci i kandidati – procena i priprema za adoptivno roditeljstvo

 • Šta zapravo znači procena usvojitelja? Može li se postupak sprovesti kroz opšta načela i principe? Može li se tuđa realnost uvesti i u domaću praksu? 
 • Početak – demografska obeležja porodice – prikaz
 • Drugi krug procene – motivacija; demonstracija i vežba
 • Treći krug procene – procena individualnih karakteristika usvojitelja; demonstracija i vežba
 • Četvrti krug procene – partnerstvo; demonstracija i vežba
 • Peti krug procene – spremnost za usvojenje; demonstracija i vežba
 • Integracija komponenti procesa procene u velikoj grupi. Kako saopštiti odluku? – diskusija, vežba. Evaluacija.

Treći dan: Stručnjaci i kandidati – procena i priprema za adoptivno roditeljstvo

 • Osamnaest godina treninga za usvojitelje – lekcije koje smo naučili 
 • „Karakteristike dece podobne za usvojenje“, demonstracija i predstavljanje 
 • „Detetova prošlost, identitet i druga pitanja vezana za usvojenje“, predstavljanje, vođena fantazija
 • „Dolazak deteta u porodicu“, skulpturiranje
 • Usvojenje u kontekstu razumevanja razvojnih ciklusa adoptivne porodice i ličnog razvoja usvojenog deteta, edukativni blok i vežba u malim grupama  
 • Integracija, zatvaranje seminara i evaluacija
Sociativa