Otvorene su prijave za 8. ciklus grupa podrške “Mentalno zdravlje pomagača”

Briga o zaposlenima i očuvanje mentalnog zdravlja pomagača predstavlja preduslov za pružanje kvalitetnih usluga za građane i građanke i pravo svakog pomagača.

Slika sa radionice uživo “Mentalno zdravlje pomagača”, od 29. jun 2023.

Prepoznajući značaj profesionalne i vršnjačke podrške među pomagačima u očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja, otvaramo novu iskustveno-edukativnu grupu podrške za pomagače iz cele Srbije i iz regiona, u okviru programa našeg udruženja “Pomoć pomagačima”. Ovaj program tim udruženja „Sociativa“ razvija od 2011. godine.

Program Pomoć pomagačima ti pomaže da osvestiš svoje kvalitete i snage kao pomagača/ice i da radiš svoj posao iz pozicije brige o sebi, sa više uživanja umesto sagorevanja. 

Kome je namenjena grupa podrške: Grupni susreti su namenjeni pomagačima različitih profila (socijalni radnici/ce, omladinski radnici/ce, psiholozi i psihološkinje, pedagozi i pedagoškinje, psihoterapeuti/kinje iz privatne prakse, stručni saradnici/ce iz škola, i sl.) iz različitih sistema (socijalna zaštite, zdravstvena zaštita, obrazovanje), vladinog, nevladinog i biznis sektora, sa teritorije cele Srbije i regiona. Za sve one pomagače i pomagačice koji osećaju da im je potrebno umrežavanje, osnaživanje i podrška kroz grupni rad na teme mentalnog zdravlja pomagača.

Moguće je formiranje dva modela rada, u zavisnosti od mogućnosti i potreba prijavljenih:
1. Onlajn: radimo preko Zoom platforme, koja omogućava učešće kolega i koleginica iz cele Srbije i regiona,
2. Uživo u Beogradu

Dinamika: Grupa pomagača će se sastajati jednom nedeljno u trajanju od 2,5h (uz kratku pauzu za osveženje), četvrtkom od 7. marta 2024. do 20. juna 2024. godine, u skladu sa dogovorom sa prijavljenimaPredviđen je rad u manjoj grupi od oko 10 članova/nica. Grupa će biti zatvorenog tipa i ograničenog trajanja, od ukupno 16 grupnih susreta. Svaki član grupe se ulaskom u grupu obavezuje na diskreciju i dobronamernost. Tačni termini odvijanja susreta će biti naknadno dogovoreni sa svim prijavljenima.

Osnovni metod rada je iskustvena grupa podrške (radioničarski rad uz korišćenje psihodramskih i kreativnih tehnika), koja je mesto za refleksiju rada sa klijentima i prostor za razmenu, međusobnu podršku i razumevanje, uvide u konkretne situacije, razvoj novih veština, strategije prevladavanja različitih poteškoća u radu, unapređenje sopstvene brige o mentalnom zdravlju, razvoj i redefinisanje profesionalne uloge.

Teme koje se najčešće pojavljuju u radu sa pomagačima:
– Emocionalne reakcije pomagača u radu sa korisnicima: strah, bes, anksioznost, depresivne reakcije, osećaj krivice, osećaj bespomoćnosti sl.;
– Sindrom izgaranja
– Vikarijanska traumatizacija kod pomagača;
– Profesionalne granice;
– Karpmanov dramski trougao: Spasitelj, Žrtva, Progonitelj;
– Transfer i kontratransfer pomagača: smetnja ili smernica za unapređenje rada sa korisnicima i mentalnog zdravlja pomagača;
– Komunikacija u službi najboljeg interesa korisnika i pomagača;
– Tehnike relaksacije;
– Tehnike brige o sebi i jačanje snaga (rezilijetnosti) pomagača, itd.

Interaktivnost rada: Rad u grupi je interaktivan, nije klasičan predavački, te se očekuje aktivno učešće svih članica i članova grupe, uz uvažavanje principa dobronamernosti prema sebi i drugima.

Slika sa grupe uživo, 2021.

Kotizacija: Kotizacija za učešće u programu se plaća svakog meseca do 25. u mesecu u iznosu od 80e u dinarskoj protivvrednosti. Kotizaciju može da plati pojedinac ili ustanova/organizacija (u devizama ili u dinarskoj protivvrednosti), u kojoj je član/nica grupe zaposlen/a, sarađuje i sl.

Popust za nezaposlena lica: obezbedili smo cenu sa popustom od 40%, te mesečna kotizacija iznosi 50e mesečno (ili u dinarskoj protivvednosti). 

Za kolege iz inostranstva je omogućeno plaćanje preko međunarodne uplatnice, WU ili PayPala, devizna uplata na račun udruženja.

Šta pomagač dobija?
– Četiri meseca ili 16 susreta kontinuirane grupne podrške, umrežavanje sa ljudima koji su ti slični i unapređenje kvaliteta znanja i veština za očuvanje mentalnog zdravlja pomagača,
– Sertifikat udruženja o broju sati stručnog i ličnog usavršavanja (ukoliko ste na edukaciji za psihoterapeuta proverite sa vašom školom da li vam priznaju iskustvo učešća u grupama podrške kao sate ličnog rada),
– Edukativni materijal iz oblasti mentalnog zdravlja pomagača,
– Vežbe u oblasti mentalnog zdravlja pomagača,
– Bonus u okviru programa: Edukacija bez provere znanja na temu: “Osnovne smernice u radu sa osobama sa iskustvom traume” koja je prijavljena Komori socijalne zaštite i nosi 5 pasivnih bodova.

Rok za prijavu: do nedelje, 25. februara 2024. godine, do kraja dana

Prijava za učešće je dostupna onlajn: https://forms.gle/os7fgf1KYGudto818

Radujemo se osmoj grupi podrške i zajedničkom rastu i učenju sa novim kolegama i koleginicama. 🙂

Tim udruženja “Sociativa”

Danka Armacki, defektolog i psihodramska psihoterapeutkinja
Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja pod supervizijom
Gordana Marčetić-Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkin
ja
________________________
www.sociativa.org.rs
office@sociativa.org.rs
0638964624

“Snaga grupe i kolegijalne podrške”

Utisci članica šta im je ostavilo najjači utisak i bilo najkorisnije iz programa grupe podrške za pomagače/ice:


“Prepoznavanje sopstvenih snaga… Prijalo mi je kad smo sami sebi upućivali poruke, iskreno nisam verovala da naglas izgovorena misao o sebi koje sam inače svesna, ali je ne verbalizujem, može da utiče na promenu u ponašanju.”


“Sjećam se da je poruka jedne od vježbi bila “Samo budi” i to je dovoljno što mi je bilo vrlo oslobađajuće…. Pamtim i vježbu “Moje snage i strategije”… Naučila sam se dijeliti i primati znanja, iskustva... Koliko svi ozbiljno pristupamo svome poslu i korisnicima s kojima radimo i koliko želimo biti bolji, uspješniji i korisniji. I na kraju mi je nevjerojatno koje su se ideje i planovi stvorili i kolika je moć podrške.”“Jako je korisno bilo i identifikovanje stresora i razlikovanje onih stvari na koje možemo da utičemo od onih na koje nemamo uticaj.”“Situacija koja je ostavila najjači utisak su razlicite strategije koje članice grupe primenjuju u cilju prevencije burn out-a… Zaista sam počela da svoje zdravlje stavljam na prvo mesto”.“Najkorisnije smatram kreativni pristup, ne opterećivanje teorijom već učenje kroz praktično iskustvo.”


Sociativa