Campaigns

Radionica uživo “Primena teorije osećajnog vezivanja u pomažućim profesijama”

Sa radošću najavljujemo interaktivnu radionicu uživo za pomagače profesionalce sa lepom temom – “Primena teorije osećajnog vezivanja u pomagačkim profesijama”. utorak, 23. maja 2023. , 11-15 časova, na Novom Beogradu. Atačment, odnosno osećajno vezivanje, je primarna potreba za osećajem sigurnosti (preživljavanje emocionalno i fizičko), koji se još na samom rođenju, ostvaruje kroz neposredan odnos i … Ceo tekst

Predlog praktične politike: “Sistemsko uključivanje organizacija koje se bave omladinskim radom u pružanje dodatne pomoći i podrške mladim korisnicima/cama usluga socijalne zaštite iz osetljivih grupa„

Dokument kao predlog praktične politike “Sistemsko uključivanje organizacija koje se bave omladinskim radom u pružanje dodatne pomoći i podrške mladim korisnicima/cama usluga socijalne zaštite iz osetljivih grupa„ sadrži: Opisan dokument je realizovalo udruženje „Sociativa“ u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), Ženskom mirovnom grupom (ŽMIG) i udruženjem DAJ MI RUKU u okviru projekta “Omladinski … Ceo tekst

Sociativa