Project Updates

Diskusioni forum “Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade”

Sa posebnim zadovoljstvom najavljujemo Diskusionom forumu za praktičare/ke i donosioce odluka na temu saradnje omladinskog i socijalnog rada u radu sa mladima iz osetljivih grupa. Forum će biti održan u utorak, 24. januara 2023. godine, u velikoj sali Kuće ljudskih prava, ul. Kneza Miloša 4, Beograd, sa početkom u 11 časova. Skup organizujemo sa namerom … Ceo tekst

Sociativa