Inicijativa “Pomagači i građani – na istoj strani”

Pandemija koronavirusa je istakla jaz koji postoji već duži niz godina između korisnika i pomagača iz socijalne zaštite. Socio-ekonomski uticaj COVID-19 najviše osećaju oni koji spadaju u ranjive grupe stanovništva. Smanjenje broja zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, povećanje broja korisnika, negativna medijska slika o institucijama iz sistema socijalne zaštite, u poslednjih nekoliko godina pravi sve veći jaz između pomagača i građana i stvara nemerljivo nepoverenje u institucije i struku, a sa druge strane predstavljaju rizike po mentalno zdravlje pomagača.

Cilj projektne inicijative je osvešćivanje institucijama o važnosti komunikacije sa građanima i obezbeđivanja kontinuirane podrške pomagačima, kroz javno zagovaranje kod institucija socijalne zaštite za izmenama javnih politika i praksi. U realizaciji inicijative sarađujemo sa udruženjem DAJ MI RUKU.

U toku projekta ćemo sa građanima komunicirati o njihovim stavovima i potrebama za uslugama i pravima iz socijalne zaštite (kroz ulične akcije, anketu, panel diskusiju), a sa pomagačima o potrebi za unapređenjem mentalnog zdravlja (kroz grupe podrške sa pomagačima).

Postavljeni rezultati projekta su:

  • Istraživanje stanje i potrebama za podrškom kod 10 pomagača sa teritorije opštine Zemun, Beograd,
  • Pružena psihosocijalna podrška za minimum 10 pomagača kroz grupe podrške “Mentalno zdravlje pomagača” sa teritorije opštine Zemun, Beograd,
  • Dve ulične akcije “Razgovor sa socijalnim radnikom i socijalnom radnicom, tokom koje ćemo sprovesti i ispitivanje potreba građana ka lakše pristupu institucijama socijalne zaštite i potrebama za novih uslugama i pravima isto iz domena socijalne zaštite,
  • Izrada seta Preporuka za unapređenje rada socijalne zaštite kao odgovor na potrebe građana i pomagača,
  • 5 video snimaka kao odgovora na pitanja građana,
  • Brošura o pravima i uslugama iz domena socijalne zaštite,
  • Onlajn kampanja,
  • Panel diskusija o rezultati istraživanja i preporukama.

~Inicijativa je podržana od strane Nacionalne koalicije za decentralizaciju, sa partnerima CRTA-om, ORCA-om, Fondacijom „Jelena Šantić“ i Media i Reform centrom Niš, kroz projekat “Tvoje mesto u Srbiji” sprovodi se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).~ #TvojeMestouSrbiji

Period implementacije: 01. maj 2021 – 21. decembar 2021.

Aktuelni pozivi:

  1. Javni poziv za pomagače: rok za prijavu 24. maj, više informacija na ovom linku
  2. Poziv za volontere inicijative: rok za prijavu 24. maj, više informacija i prijava na ovom linku
Sociativa