Online psihoterapija – otvorena su nova mesta

Otvoreno je nekoliko mesta za sve koji/e su zainteresovani/e za online psihoterapiju.

Online psihoterapija je novija forma savetodavne i psihoterapijske pomoći nastala kao rezultat ubrzanog tempa života i tehnološkog razvoja. Pogodna je za:

  • Osobe iz manjih sredina,
  • Osobe koji žive u inostranstvu, te im odgovara da govore o sebi na maternjem jeziku,
  • Osobe koje imaju poteškoće da pronađu vreme za odlazak na psihoterijske susrete van doma,
  • Osobe sa invaliditetom, itd.

Seanse traju sat vremena i zakazuju se najčešće jednom nedeljno, odnosno u skladu sa procenjenom potrebom klijenta/klijentkinje. Najčešće se seanse realizuju putem Zoom-a.

Psihoterapeutkinja: svoje termine deli sa vama Gordana Marčetić-Radunović, psihodramska psihoterapeutkinja i shema psihoterapeutkinja pod supervizijom. Gordana poseduje evropski sertifikat za psihoterapiju (EAP), sertifikat Saveza društava psihoterapeuta Srbije (sajt) i licencu za psihoterapiju za rad u socijalnoj zaštiti. Kao psihoterapeutkinja radi od 2014. godine u javnom i civilnom sektoru. Kao deo celoživotnog učenja, trenutno se edukuje za shema terapeuta i radi kao shema terapeut pod supervizijom (sajt). Više o Gordani možete pročitati ovde.

Problemi i poteškoće: depresija, problemi u komunikaciji, psihološka adaptacija, stres, strahovi, socijalne fobije, sindrom izgaranja, panični napadi, traumatski događaji, rad na “nezdravim” odnosno nefunkcionalnim obrascima ponašanja, nedostatak motivacije, gubitak i tugovanje.

Posebno pozivamo da se prijave svi koji žele da se oprobaju u shema terapiji, a ciljevi shema terapije su:

  • Smanjivanje intenzitet shema ili lečenje shema;
  • Razvijanje modaliteta saosećajnog zdravog odraslog, kako bi osoba mogla adekvatno da se nosi sa modalitetima koji se aktiviraju u različitim situacijama;
  • Podučavanje klijenta kako da brine o sopstvenim emocionalnim potrebama na efikasan način;
  • Razbijanje maladaptivnih – disfunkcionalnih obrazaca i građenje zdravijeg odnosa sa sobom i sa svetom.

(Izvor: www.schematherapybelgrade.com)

Ukoliko ste zainteresovani da krenete na online psihoterapiju ili su vam potrebne dodatne informacije, možete pisati Gordani putem mejla: gordana.marcetic@sociativa.org.rs.

Dobrodošli! 🌷

Sociativa