Poziv za predstavnice/ke organizacija koje se bave omladinskim radom za učešće u projektu

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da se aktivno ukjučite u istraživanje, koje ima za cilj sticanje bližih saznanja i mapiranja usluga i aktivnosti koje pružaju organizacije koje se bave omladinskim radom sa mladima iz osetljivih grupa.

Podatke ćemo dalje koristiti kako bismo dobili bazu resursa i kako bismo podstakli umrežavanje organizacija koje se bave omladinskim radom i organizacija/ustanova sistema socijalne zaštite.

Prikupljanje podataka se sprovodi u okviru projekta “Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade”, koji je podržan od strane Nacionalne koalicije za decentralizaciju, sa partnerima Grupa 484 i Fondacija Jelena Šantić. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Link ka upitniku: https://forms.gle/wqdnsDkuXBoKmzWR9

Istraživanje sprovodi udruženje Sociativa, u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), kao i udruženjima DAJ MI RUKU i Ženska mirovna grupa – Pančevo (ŽMIG).  

Procenjeno vreme potrebno za popunjavanje ovog upitnika je oko 15 minuta.

Hvala unapred na izdvojenom vremenu i doprinosu ovoj važnoj temi!

Sociativa