Poziv za volontere

Za učešće u projektu „Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade”

Udruženje “DAJ MI RUKU” i udruženje „Sociativa“ pozivaju studente 3. i 4. godine humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu da se uključe u projekat „Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade ”, koji se realizuje u okviru projekta “Lokalni poziv za EU“ Nacionalne koalicije za decentralizaciju, sa partnerima Grupa 484 i Fondacijom “Jelena Šantić”. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Udruženje Sociativa u saradnji sa udruženjem „DAJ MI RUKU“ realizuje navedeni projekat  od 01. oktobra 2022. do 28. februara 2023.

Predviđeni rezultati projekta su:

 • Veća dostupnost i pluralitet usluga iz različitih sistema za 500 mladih iz osetljivih društvenih grupa na teritoriji Grada Beograda;
 • Izrađene preporuke za unapređenje sistema socijalne zaštite kroz saradnju sa organizacijama koje se bave omladinskim radom i model saradnje zasnovan na participativnom pristupu svih zainteresovanih subjekata;
 • Unapređena saradnja i koordinacija između javnog i civilnog sektora kroz uspostavljanje baze usluga, preporuka minimalnih standarda i saradničke mreže ustanova socijalne zaštite sa uslugama 48 organizacija omladinskog rada iz zajednice i sa minimum 50 omladinskih radnika;
 • Unapređen kvalitet rada i informisanost 300 pomagača iz sistema socijalne zaštite o dostupnim uslugama za mlade iz osetljivih društvenih grupa koje pružaju organizacije koje se bave omladinskim radom.

Više o inicijativi možete da pročitate na sajtu udruženja Sociativa: https://www.sociativa.org.rs/omladinski-i-socijalni-rad/

Student će u okviru ove incijative imati priliku da u period od oko mesec dana učestvuju u sledećim aktivnostima:

 1. Januar-februar: prisustvo sastancima projektnog tima i saradnika,
 2. 24. januar – Diskusioni forum praktičara i eksperata iz oblasti socijalog i omladinskog rada,
 3. Januar – februar:  Priprema i realizacija dve ulične akcije u cilju rada sa mladima iz osetljivih grupa,
 4. Januar-februar: učešće u edukativnoj radionici,
 5. Februar: učešće u distribuciji brošura sa mapiranim organizacijama koje rade sa mladima iz osetljivih grupa,
 6. Februar: učešće u pripremi i realizaciji webinara na temu saradnje omladinskog i socijalnog rada u podršci za mlade.

Organizatori će se truditi da sve pomenute aktivnosti organizuju u dogovoru sa studentima i u skladu sa njihovim obavezama.

Ko može da se prijavi?

 • Studenti treće ili četvrte godine humanističkih nauka iz Beograda,
 • Poželjno, ali ne i presudno iskustvo u organizovanju ili realizaciji uličnih akcija,
 • Motivacija za zastupanje i zagovaračke aktivnosti u socijalnom radu.

Šta se od studenta očekuje?

 • Spremnost da posveti vreme gore opisanim projektnim aktivnostima,
 • Kreativnost i inicijativa naročito za kreativno osmišljavanje realizacije uličnih akcija sa mladima iz osetljivih grupa,
 • Spremnost za timski rad,
 • Spremnost za učenje.

Šta student dobija?

 • Profesionalno praktično iskustvo,
 • Znanje i iskustvo u vezi zastupanja,  zagovaračkih aktivnosti i organizovanja ulične akcije,
 • Potvrdu o angažovanju i stečenim veštinama,
 • Mogućnost daljeg usavršavanja i angažovanja u organizaciji.

Rok za prijavu: zaključno sa 18. 01. 2023. godine.

Formular za prijavljivanje možete popuniti na sledećem linku: https://forms.gle/M3tmyv6M7nW3S29v9

Kontakt osoba za dodatne informacije o projektu i volonterskom angažovanju:

Jelena Nikolić Krstić, jelenanikolickrstic@gmail.com, 0644060251

Radujemo se zajedničkom radu i učenju.

Srdačan pozdrav,

Tim udruženja „Sociativa“ i „DAJ MI RUKU“

Sociativa