Završni susret grupe podrške “Mentalno zdravlje pomagača”

Sinoć je zaokružen, susretom uživo, inspirativni tromesečni onlajn rad grupe podrške za pomagače “Mentalno zdravlje pomagača”, u okviru projekta “Pomagači i građani – na istoj strani”.

Grupa je radila od septembra do novembra 2021. jednom nedeljno u trajanju od 2h, sa ukupno 25 sati profesionalnog usavršavanja.

Učesice su bile koleginice socijalne radnice i psihološkinje centra za socijalni rad, centra za porodični smeštaj i usvojenje, škole i privatnih domova za odrasla i stara lica. Kroz ova tri meseca grupa je radila kako na edukativnom nivou (emocije, izvori profesionalnog stresa, profesionalne granice, vikarijaska traumatizacija pomagača itd.), tako i na iskustvenom nivou.

Grupa je imala iskustvo povezivanja, grupne podrške, solidarnosti, univerzalnosti, učenja, razmene i ulivanja nade.

Hvala učesnicama na poverenju, i radujemo se početku rada na unapređenju mentalnog zdravlja pomagača sa novom grupom od sledeće 2022. godine.

Grupe podrške za pomagače su bile besplatne za učesnice i realizovale su se u okviru inicijative “Pomagači i građani – na istoj strani”, a u okviru projekta “Tvoje mesto u Srbiji”.

Sociativa