Snimak sa onlajn panel diskusije “Pomagači i građani – na istoj strani”

Na ovoj stranici možete da pogledate snimak sa celog događaja – onlajn panel diskusije “Pomagači i građani – na istoj strani”, koja je realizovana 29. novembra 2021. od 12h do 14h.

Onlajn panel diskusija je prvenstveno bila namenjena stručnoj javnosti iz sistema socijalne zaštite, ali i svima koji žele da čuju:

  • kakvo je iskustvo građana u ostvarivanju prava iz socijalne zaštite,
  • kako unaprediti komunikaciju institucija sa građanima,
  • koje usluge, prava i mere unaprediti,
  • kakvo je stanje i potrebe pomagača za očuvanjem mentalnog zdravlja.

Cilj panel diskusije je da otvori dijalog u stručnoj javnosti o stanju i potrebama u sistemu socijalne zaštite i da se tokom diskusije sačine zaključci sa konkretnim predlozima aktivnosti na tri teme:

1) Unapređenje usluga, prava i mera iz socijalne zaštite,

2) Unapređenje položaja pomagača,

3) Unapređenje komunikacije ustanova i organizacija iz sistema socijalne zaštite.

Osnovno polazište ove inicijative, te samim tim i ove panel diskusije, je da briga o zaposlenima i očuvanje mentalnog zdravlja pomagača predstavlja preduslov za pružanje kvalitetnih usluga za građane i građanke, i pravo svakog pomagača.

Moderator susreta je bio uvaženi kolega Đorđe Terzin, asistent na Fakultetu za medije i komunikacije.

Uvažene panelisti susreta su bili:

  • Dr Bilijana Zekavica, pomoćnica ministarke pri Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja
  • Sandra Perić, direktorka Komore socijalne zaštite
  • Mr Zoran Pašalić, Zaštitnik građana
  • Jelena Subić, predstavnica organizacije CRTA
  • Gordana Marčetić-Radunović, Sociativa

Panel diskusiji je prisustvovalo preko 300 kolega i koleginica iz vladinog, nevladinog i privatnog sektora. Pitanja na koja panelisti nisu stigli da odgovore, po dogovoru biće poslate panelistima i odgovori će naknadno biti poslati učesnicima događaja putem mejla adresa, a biće dostupni i na sajtu udruženja, kao i zaključci sa susreta.

Organizatori: udruženje Sociativa, DAJ MI RUKU i Komora socijalne zaštite RS

Sociativa