Mart – mesec socijalnog rada

Mart je mesec kada se slavi nekoliko praznika vezanih za socijalni rad kao profesiju. 

Internacionalna asocijacija socijalnih radnika (IFSW, www.ifsw.org) predložila je da se jedna nedelja u martu posveti aktivnostima na promociji profesije socijalnog rada i zaštite ljudskih prava od strane tih profesionalaca.

Svetski dan socijalnog rada se svake godine obeležava trećeg utorka u martu.  Ove godine se obeležava i proslavlja 15. marta 2022.

Ovogodišnja tema “Ko-izgradnja novog eko-socijalnog sveta: da niko ne bude izostavljen”, ima za cilj stvaranje novih globalnih vrednosti, politika i praksi, razvijanje poverenja, sigurnosti i samopouzdanja za sve ljude kao i održivost planete.

Uz ovaj dan socijalni radnici sirom sveta 26. marta obeležavaju i Dan socijalnog rada proglašen od strane Ujedinjenih Nacija.

Mart mesec kao mesec socijalnog rada prilika je da se pokaže zainteresovanost za aktuelna socijalna pitanja u zemlji i svetu iz perspektive zastite ljudskih prava posebno osetljivih i diskriminisanih grupa gradjana.

Internacionalna Asocijacija socijalnih radnika poziva socijalne radnice i socijalne radnike širom sveta da 15. marta 2022. godine proslave i obeleže Svetski dan socijalnog rada.

Naša organizacija tokom marta realizuje nekoliko aktivnosti vezane za profesiju socijalnog rada:

  • Započinjemo sa četvoromesečnim programom grupe podrške za pomagače “Mentalno zdravlje pomagača”, koja će trajati do kraja juna 2022.;
  • Aktivnosti pozitivne promocije profesije socijalnog rada putem društvene mreže Facebook: https://www.facebook.com/sociativa
  • Najavljujemo onlajn radionicu podrške za pomagače u drugoj polovini marta 2022.

#WSWD2022 

Sociativa