Otvorene su prijave za novi, 5. ciklus grupe podrške za pomagače “Mentalno zdravlje pomagača”

Briga o zaposlenima i očuvanje mentalnog zdravlja pomagača predstavlja preduslov za pružanje kvalitetnih usluga za građane i građanke, i pravo svakog pomagača.

Prepoznajući značaj profesionalne i vršnjačke podrške među pomagačima u očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja, otvaramo novu iskustveno-edukativnu grupu podrške za pomagače iz cele Srbije i iz regiona, u okviru programa našeg udruženja “Pomoć pomagačima”. Ovaj program tim udruženja „Sociativa“ razvija od 2011. godine.

Program Pomoć pomagačima ti pomaže da osvestiš svoje kvalitete i snage kao pomagača_ice i da radiš svoj posao iz pozicije brige o sebi, sa više uživanja umesto sagorevanja. 

Za koga je namenjena grupa podrške: Grupni susreti su namenjeni pomagačima različitih profila (socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, vaspitači, logopedi i sl.) iz sistema socijalne zaštite (vladinog i nevladinog sektora) i drugih sistema (zdravstveni, obrazovni..), u kojima su profesionalci angažovani na poslovima socijalnog rada sa teritorije cele Srbije i regiona. Za sve one pomagače_ice koji osećaju da im je potrebno umrežavanje, osnaživanje i podrška kroz grupni rad na teme mentalnog zdravlja pomagača.

Moguće je formiranje dva modela rada, u zavisnosti od mogućnosti i potreba prijavljenih:
1. Onlajn: radimo preko Zoom platforme, koja omogućava učešće kolega i koleginica iz cele Srbije i regiona,
2. Uživo: u prostoru na Novom Beogradu.

Dinamika: Grupa pomagača će se sastajati jednom nedeljno u trajanju od 2,5h (uz kratku pauzu za osveženje) od septembra do decembra 2022. Predviđen je rad u manjoj grupi do 10 članova. Grupa će biti zatvorenog tipa i ograničenog trajanja, od 16 grupnih susreta. Svaki član grupe se ulaskom u grupu obavezuje na diskreciju i dobronamernost. Termini odvijanja susreta će biti naknadno dogovoreni sa svim prijavljenima.

Osnovni metod rada je iskustvena grupa podrške (radioničarski rad uz korišćenje psihodramskih i kreativnih tehnika), koja je mesto za refleksiju rada sa klijentima i prostor za razmenu, međusobnu podršku i razumevanje, uvide u konkretne situacije, razvoj novih veština, strategije prevladavanja različitih poteškoća u radu, unapređenje sopstvene brige o mentalnom zdravlju, razvoj i redefinisanje profesionalne uloge.

Teme koje se najčešće pojavljuju u radu sa pomagačima:

 • Emocionalne reakcije pomagača u radu sa korisnicima: strah, bes, anksioznost, depresivne reakcije, osećaj krivice, osećaj bespomoćnosti sl.;
 • Sindrom izgaranja
 • Vikarijanska traumatizacija kod pomagača;
 • Profesionalne granice;
 • Karpmanov dramski trougao: Spasitelj, Žrtva, Progonitelj;
 • Transfer i kontratransfer pomagača: smetnja ili smernica za unapređenje rada sa korisnicima i mentalnog zdravlja pomagača;
 • Komunikacija u službi najboljeg interesa korisnika i pomagača;
 • Tehnike relaksacije;
 • Tehnike brige o sebi i jačanje snaga (rezilijetnosti) pomagača, itd.

Interaktivnost rada: Rad u grupi je interaktivan, nije klasičan predavački, te se očekuje aktivno učešće svih članica i članova grupe, uz uvažavanje principa dobronamernosti prema sebi i drugima.

Mesečna kotizacija iznosi 6000 dinara. Imamo 2 mesta za nezaposlene, cena sa popustom 4000din.

Šta pomagač dobija?

 • Četiri meseca ili 16 susreta kontinuirane grupne podrške i unapređenje kvaliteta znanja i veština za očuvanje mentalnog zdravlja pomagača,
 • Sertifikat udruženja o broju sati stručnog i ličnog usavršavanja (ukoliko ste na edukaciji za psihoterapeuta proverite sa vašom školom da li vam priznaju iskustvo učešća u grupama podrške kao sate ličnog rada),
 • Edukativni materijal iz oblasti mentalnog zdravlja pomagača,
 • Vežbe u oblasti mentalnog zdravlja pomagača,
 • Bonus u okviru programa: Edukacija bez provere znanja na temu: “Osnovne smernice u radu sa osobama sa iskustvom traume” koja je prijavljena Komori socijalne zaštite i nosi 5 pasivnih bodova.

Prijava za učešće je dostupna onlajn: https://forms.gle/4QkAsL6V3Epcm6Pj7

Radujemo se petoj grupi podrške i zajedničkom rastu i učenju sa novim kolegama i koleginicama 🙂

Tim udruženja “Sociativa”,

Danka Armacki, defektolog i psihodramska psihoterapeutkinja
Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica
Gordana Marčetić-Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

________________________
www.sociativa.org.rs
office@sociativa.org.rs
0638964624, 0656293419, 0669109206

“Snaga grupe i kolegijalne podrške”

Utisci članica šta im je ostavilo najjači utisak i bilo najkorisnije iz programa grupe podrške za pomagače_ice:

“Prepoznavanje sopstvenih snaga..prijalo mi je kad smo sami sebi upućivali poruke, iskreno nisam verovala da naglas izgovorena misao o sebi koje sam inače svesna ali je ne verbalizujem, može da utiče na promenu u ponašanju.”

“Jako je korisno bilo i identifikovanje stresora i razlikovanje onih stvari na koje možemo da utičemo od onih na koje nemamo uticaj.”

“Situacija koja je ostavila najjaci utisak su razlicite strategije koje članice grupe primenjuju u cilju prevencije burn out-a…zaista sam počela da svoje zdravlje stavljam na prvo mesto”.

“..najkorisnije smatram kreativni pristup, ne opterećivanje teorijom vec učenje kroz praktično iskustvo.”

Sociativa