Brošure, flajer

Brošura za stručne radnice/ke iz sistema socijalne zaštite “Vodič kroz programe koje pružaju organizacije koje se bave omladinskim radom”

Drage koleginice i kolege, Pred vama je brošura je nastala u sklopu projekta „Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade” i sadrži spisak organizacija koje se bave omladinskim radom, kao i njihove kontakte i kratak opis usluga koje pružaju mladima iz osetljivih društvenih grupa na području grada Beograda. Takođe, upitnik su popunjavale organizacije … Ceo tekst

Mapirane usluge besplatne psihološke pomoći

Traženje pomoći je znak snage – pokazuje samosvest i hrabrost da se traži podrška u teškim vremenima. Tokom 2021. godine u okviru inicijative “Pomagači i građani – na istoj strani”, projekta “Tvoje mesto u Srbiji”, mapirali smo usluge besplatne psihološke pomoći i sačinili video na tu temu. Video daje prikaz mapiranih usluga besplatne psihološke podrške … Ceo tekst

Brošura: odgovori na najčešća pitanja građana – socijalna zaštita

Na osnovu odgovora i video snimaka profesionalaca iz sistema socijalne zaštite (pomagača), sačinili smo džepnu verziju brošure, koja će dodatno da doprinese da ti odgovori dođu do što većeg broja građana/ki. Zahvaljujemo se koleginicama iz ustanova i organizacijama koje su dale odgovore na pitanja i doprinele razjašnjavanju dilema o pravima i uslugama iz sistema socijalne … Ceo tekst

Sociativa