Svetski dan socijalnog rada – 15. mart 2022.

Svim socijalnim radnicima_cama i drugim profesijama koje rade u oblasti socijalnog rada čestitamo Svetski dan socijalnog rada!

Tim povodom smo uputili pisma donosiocima odluka i njihovim predstavnicima, sa željom da čestitamo ovaj dan i ukažemo na goruće probleme u sistemu socijalne zaštite i sve teži položaj i pomagača i korisnika sistema socijalne zaštite. Uz pisma smo dostavili i dokument sa Preporukama za unapređenje sistema socijalne zaštite iz ugla pomagača i građana.

Pisma su upućena ministarki Kisić-Tepavčević Dariji i pomoćnici ministarke dr Biljani Zekavici pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sekretarki socijalne zaštite Nataši Stanisavljević i podsekretarki Jasmini Ivanović. U toku marta – meseca socijalnog rada biće upućeno i pismo ove sadržine i ministru Radomiru Ratku Dmitroviću pri Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.

Nadamo se da ćemo kao pomagači naredne godine ujediniti snage i jasno pokazati nezadovoljstvo položajem pomagača kroz druge akcione oblike delovanja.

PISMO:

“Želimo da Vam čestitamo Međunarodni dan socijalnog rada, koji se ove godine obeležava 15. marta 2022. godine širom sveta!

Mart mesec kao mesec socijalnog rada prilika je da se pokaže zainteresovanost za aktuelna socijalna pitanja u zemlji i svetu iz perspektive zaštite ljudskih prava posebno osetljivih i diskriminisanih grupa građana.

Ovogodišnja tema “Ko-izgradnja novog eko-socijalnog sveta: da niko ne bude izostavljen”, ima za cilj stvaranje novih globalnih vrednosti, politika i praksi, razvijanje poverenja, sigurnosti i samopouzdanja za sve ljude kao i održivost planete.

U skladu sa opisanim ciljevima, ali i etičkim principima i standardima rada nas svih socijalnih radnica i socijalnih radnika, danas je prilika da se podsetimo stanja i potreba u sistemu socijalne zaštite u Srbiji i da zagovaramo za promene i unapređenje.

U period jul-septembar naše udruženje je realizovali istraživanje o stanju i potrebama u sistemu socijalne zaštite i sačinilo dokument Preporuke za unapređenje sistema socijalne zaštite iz ugla pomagača i građana: https://www.sociativa.org.rs/preporuke/ (u prilogu).

Analize dobijenih rezultata govore da poslednjih godina na nacionalnom nivou imamo trend povećanja broja korisnika i pad broja zaposlenih (2012-2019. godine broj korisnika usluga centara za socijalni rad (dalje: CSR) u Srbiji se povećao za 14,7%, dok je 18% smanjen ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme u CSR u odnosu na 2014.). Pored pada broja zaposlenih, dolazi i do gašenje usluga koje su prepoznate kao važne za pružanje podrške korisnicima u njihovom osnaživanju i uključivanju u društvo. A zaposleni u socijalnoj zaštiti doživljavaju emocionalnu iscrpljenost, sindrom izgaranja, sekundarnu traumatizaciju i drugu vrstu opterećenosti po mentalno zdravlje. Socio-ekonomski uticaj COVID-19 najviše su osetili upravo oni koji spadaju u ranjive grupe stanovništva i koji su već dugogodišnji korisnici usluga i prava iz socijalne zaštite.

Ovim povodom, apelujemo na neophodan i urgentan rad na unapređenju sistema socijalne zaštite u sladu sa principima kodeksa profesionalne etike stručnih radnika socijalne zaštite, naročito principa najboljeg interesa korisnika.

U Beogradu, 15. mart 2022.

Tim Sociative”

Sociativa