Priručnici, izveštaji, media

Nalazi istraživanja i ključni aspekti za donošenje Strategije socijalne zaštite RS

Udruženje Sociativa u partnerstvu sa Društvom socijalnih radnika Srbije u martu 2024. godine započelo je projekat Javno zagovaranje za donošenje Strategije socijalne zaštite“. Projekat se sprovodi u okviru programa „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi uz podršku Evropske unije.  Ideja projekta je da istraži prethodan proces donošenja i konsultacija oko Nacrta Strategije socijalne … Ceo tekst

Intervju o digitalnom nasilju sa psihološkinjom Jelenom Vukičević

Izazovi digitalnog doba postavljaju nas pred ozbiljna pitanja o bezbednosti i emocionalnom zdravlju dece. U senci virtuelne interakcije, digitalno nasilje postaje sveprisutno, posebno među mladima. U svetu gde digitalno nasilje oblikuje njihove svakodnevne interakcije, deca postaju svedoci i učesnici online sukoba, često ne shvatajući dubinu posledica. U fokusu se pojavljuje pitanje: “Kako roditelji i edukatori … Ceo tekst

Zajedničko saopštenje za javnost

U Beogradu, dana 14.12.2023. godine Društvo socijalnih radnika Srbije, Društvo psihologa Srbije i Udruženje “Sociativa” , ovim putem žele da izraze duboku zabrinutost zbog pritisaka koji trpe zaposleni u sistemu socijalne zaštite zbog podrške protestima i štrajku Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti. Kao organizacije posvećene podršci i zaštiti interesa socijalnih radnika i psihologa, želimo da … Ceo tekst

Odgovori na traumu 4F (Fight, Flight, Freeze, Fawn)

Prema recima dr Pitera Levina, psihologa, edukatora i psihoterapeuta specijalizovanog za traumu, simptomi neposredno nakon traume uključuju hipervigilnost (biti stalno “na straži”), intruzivne slike i flešbekove, ekstremnu senzitivnost na svetlo i zvuk, hiperaktivnost, noćne more, nagle promene raspoloženja (bes, plač), sram i manjak samopouzdanja, smanjenu sposobnost nošenja sa stresom, probleme sa spavanjem itd. U kasnijim … Ceo tekst

Predlog praktične politike: “Sistemsko uključivanje organizacija koje se bave omladinskim radom u pružanje dodatne pomoći i podrške mladim korisnicima/cama usluga socijalne zaštite iz osetljivih grupa„

Dokument kao predlog praktične politike “Sistemsko uključivanje organizacija koje se bave omladinskim radom u pružanje dodatne pomoći i podrške mladim korisnicima/cama usluga socijalne zaštite iz osetljivih grupa„ sadrži: Opisan dokument je realizovalo udruženje „Sociativa“ u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), Ženskom mirovnom grupom (ŽMIG) i udruženjem DAJ MI RUKU u okviru projekta “Omladinski … Ceo tekst

Saopštenje sa Diskusionog foruma “Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade”

U diskusiji o tome kako unaprediti sistem podrške za mlade, 24. januara 2023. u Beogradu, aktivno je učestvovalo preko 30 predstavnika organizacija omladinskog rada i ustanova sistema socijalne zaštite sa teritorije grada Beograda: predstavnici/e centara za socijalni rad, Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, predstavnici/e organizacija koje … Ceo tekst

Sociativa