Priručnici, izveštaji, media

Predlog praktične politike: “Sistemsko uključivanje organizacija koje se bave omladinskim radom u pružanje dodatne pomoći i podrške mladim korisnicima/cama usluga socijalne zaštite iz osetljivih grupa„

Dokument kao predlog praktične politike “Sistemsko uključivanje organizacija koje se bave omladinskim radom u pružanje dodatne pomoći i podrške mladim korisnicima/cama usluga socijalne zaštite iz osetljivih grupa„ sadrži: Opisan dokument je realizovalo udruženje „Sociativa“ u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), Ženskom mirovnom grupom (ŽMIG) i udruženjem DAJ MI RUKU u okviru projekta “Omladinski … Ceo tekst

Saopštenje sa Diskusionog foruma “Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade”

U diskusiji o tome kako unaprediti sistem podrške za mlade, 24. januara 2023. u Beogradu, aktivno je učestvovalo preko 30 predstavnika organizacija omladinskog rada i ustanova sistema socijalne zaštite sa teritorije grada Beograda: predstavnici/e centara za socijalni rad, Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, predstavnici/e organizacija koje … Ceo tekst

Sociativa