Priručnici, izveštaji, media

Odgovori na traumu 4F (Fight, Flight, Freeze, Fawn)

Prema recima dr Pitera Levina, psihologa, edukatora i psihoterapeuta specijalizovanog za traumu, simptomi neposredno nakon traume uključuju hipervigilnost (biti stalno “na straži”), intruzivne slike i flešbekove, ekstremnu senzitivnost na svetlo i zvuk, hiperaktivnost, noćne more, nagle promene raspoloženja (bes, plač), sram i manjak samopouzdanja, smanjenu sposobnost nošenja sa stresom, probleme sa spavanjem itd. U kasnijim … Ceo tekst

Predlog praktične politike: “Sistemsko uključivanje organizacija koje se bave omladinskim radom u pružanje dodatne pomoći i podrške mladim korisnicima/cama usluga socijalne zaštite iz osetljivih grupa„

Dokument kao predlog praktične politike “Sistemsko uključivanje organizacija koje se bave omladinskim radom u pružanje dodatne pomoći i podrške mladim korisnicima/cama usluga socijalne zaštite iz osetljivih grupa„ sadrži: Opisan dokument je realizovalo udruženje „Sociativa“ u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), Ženskom mirovnom grupom (ŽMIG) i udruženjem DAJ MI RUKU u okviru projekta “Omladinski … Ceo tekst

Saopštenje sa Diskusionog foruma “Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade”

U diskusiji o tome kako unaprediti sistem podrške za mlade, 24. januara 2023. u Beogradu, aktivno je učestvovalo preko 30 predstavnika organizacija omladinskog rada i ustanova sistema socijalne zaštite sa teritorije grada Beograda: predstavnici/e centara za socijalni rad, Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, predstavnici/e organizacija koje … Ceo tekst

Sociativa