Video

Besplatna psihološka podrška – mapirane usluge

Šesti video iz serijala “Odgovori na najčešća pitanja građana”, posvećen je temi besplatne psihološke podrške. Video daje prikaz mapiranih usluga besplatne psihološke podrške u Beogradu, ali i šire s obzirom da postoje i onlajn usluge, u cilju približavanja ovih usluga svim građankama i građanima. Usluge besplatne psihološke podrške su predstavljene u videu u odnosu na … Ceo tekst

Stavovi građana – Komunikacija sa institucijama sistema socijalne zaštite

Kakvi su stavovi građana kada je u pitanju njihovo iskustvo komunikacije sa institucijama sistema socijalne zaštite možete pogledati u našem novom videu. Prikazani podaci predstavljaju deo istraživana, koje smo korististili u sačinjavanju dokumenta “Preporuke za unapređenje sistema socijalne zaštite iz ugla pomagača i građana”: https://www.sociativa.org.rs/preporuke/ Udruženje Sociativa u saradnji sa DAJ MI RUKU u okviru … Ceo tekst

Video “Razlike dve usluge: lični pratilac deteta i personalni asistent

Zadovoljstvo nam je da podelimo video koji je posvećen razjašnjavanju dve usluge, a to su lični pratila deteta i pedagoški asistent. Često postoje dileme i nejasnoće uloge i svrhe ovih usluga, te video iz serijala “Odgovori na pitanja građana”, odgovara na sledeća pitanja naših sugrađana: Kome je namenjena usluga lični pratilac deteta i da li … Ceo tekst

Video “Hraniteljstvo”

Četvrti video iz serijala “Odgovori na pitanja građana” posvećen je temi hraniteljstva. Video odgovara na sledeća pitanja naših sugrađana: kakav je to oblik zaštite dece i mladih, šta podrazumeva hraniteljstvo, zašto je važno postojanje hraniteljstva, od kada ovaj oblik zaštite datira u Srbiji i koji su pravci daljeg razvoja hraniteljstva u Srbiji. Zahvaljujemo se koleginici … Ceo tekst

Video “Uloga centra za socijalni rad u radu sa porodicom u krizi”

Treći video iz serijala “Odgovori na pitanja građana” posvećen je temi opisa uloge centara za socijalni rad u stručnom radu sa porodicama u krizi: koje se mere primenjuju u radu sa porodicom u krizi, u kojim situacijama interveniše centar za socijalni rad, koji sve koraci prethode teškoj odluci da se dete izmesti iz porodice, da … Ceo tekst

Video “Narodna kuhinja”

Drugi video iz serijala Odgovori na pitanja građana posvećen je pravu na besplatan obrok u Narodnoj kuhinji. Zahvaljujemo se koleginici Mariji Strenki Radovanović, dipl. socijalnom radniku, na doprinosu da se pojasni i da odgovor na pitanje naših sugrađana: “Ko može da ostvari ovo pravo, kako i gde?” Pored navedenih načina ostvarivanja besplatnog obroka, naši sugrađani … Ceo tekst

Video “Zašto je važna socijalna zaštita?”

Prvi video iz serijala “Odgovori na pitanja građana”: Zašto je važna socijalna zaštita? Ovo je prvi video iz serijala “Odgovori na pitanja građana o pravima i uslugama iz socijalne zaštite.” Na pitanja građana danas nam odgovara Slavica Milojević, licencirani supervizor u socijalnoj zaštiti, kojoj se zahvaljujemo na doprinosu da se podsetimo koja je svrha socijalne … Ceo tekst

Video “Ulične akcije o pravima i uslugama iz socijalne zaštite”

Ulične akcije su sjajna prilika da se građani informišu o pravima iz sistema socijalne zaštite, da se razjasne dileme i nejasnoće o pravima i uslugama i da se pruži preko potrebna psiho-socijalna podrška. Pogledajte naš video o uličnim akcijama, koji je nastao na osnovu materijala sa naše tri ulične akcije, koje su realizovane u okviru … Ceo tekst

Sociativa